Dokument & lagar (1 151 träffar)

Riksdagsskrivelse 1970:444 - höst

Riksdagens skrivelser nr 3år 1970 3 Nr 443 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till jordabalk jämte motioner, dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förmånsrättslag, m. m.såvitt propositionen behandlats av tredje lagutskottet, dels Kungl. Maj:ts proposition

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:444 - höst (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:443 - höst

Riksdagens skrivelser nr 3år 1970 3 Nr 443 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till jordabalk jämte motioner, dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förmånsrättslag, m. m.såvitt propositionen behandlats av tredje lagutskottet, dels Kungl. Maj:ts proposition

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:443 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:434 - höst

u Riksdagens skrivelser nr Jf33fySlf år 1970 Nr 433 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser civildepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 218 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:434 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:433 - höst

u Riksdagens skrivelser nr Jf33fySlf år 1970 Nr 433 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser civildepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 218 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:433 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:432 - höst

Riksdagens skrivelser nr 431Jf32 år 1970 13 Nr 431 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser handelsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 216 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:432 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:431 - höst

Riksdagens skrivelser nr 431Jf32 år 1970 13 Nr 431 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser handelsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 216 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:431 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:430 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr Jf29JfSO år 1970 Nr 429 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser finansdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 214 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:430 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:429 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr Jf29JfSO år 1970 Nr 429 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser finansdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 214 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:429 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:428 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf27Jf28 år 1970 11 Nr 427 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Rungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970171 i vad avser socialdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 212 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:428 - höst (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:427 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf27Jf28 år 1970 11 Nr 427 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Rungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970171 i vad avser socialdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 212 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:427 - höst (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:426 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr 425426 år 1970 Nr 425 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser utrikesdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 210 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:426 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:425 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr 425426 år 1970 Nr 425 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser utrikesdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 210 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:425 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:424 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf23lf21/år 1970 9 Nr 423 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten jämte motioner. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:424 - höst (pdf, 93 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:423 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf23lf21/år 1970 9 Nr 423 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till riktlinjer för omorganisation av lantmäteriverksamheten jämte motioner. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets

1970-12-11

Riksdagsskrivelse 1970:423 - höst (pdf, 93 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:456 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf55t56 år 1970 9 Nr 455 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om tystnadsplikt för apotekspersonal, m. m.jämte motioner. Andra lagutskottets utlåtande nr 92 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande

1970-12-10

Riksdagsskrivelse 1970:456 - höst (pdf, 92 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:455 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf55t56 år 1970 9 Nr 455 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om tystnadsplikt för apotekspersonal, m. m.jämte motioner. Andra lagutskottets utlåtande nr 92 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande

1970-12-10

Riksdagsskrivelse 1970:455 - höst (pdf, 92 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:450 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr 9Jf50 år 1970 Nr 449 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ackordslag to. to. jämte motion i ämnet. Första lagutskottets utlåtande nr 65 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets utlåtande nr 65 får

1970-12-10

Riksdagsskrivelse 1970:450 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:449 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr 9Jf50 år 1970 Nr 449 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ackordslag to. to. jämte motion i ämnet. Första lagutskottets utlåtande nr 65 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets utlåtande nr 65 får

1970-12-10

Riksdagsskrivelse 1970:449 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:412 - höst

Riksdagens skrivelser nr 411Jt12 år 1970 3 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark jämte. motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 51 Till Konungen Med öyerlämnände av ett exemplar av jordbruksutskottets nr 51 tar riksdagen anmäla

1970-12-10

Riksdagsskrivelse 1970:412 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:411 - höst

Riksdagens skrivelser nr 411Jt12 år 1970 3 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om intrång i Stora Sjöfallets nationalpark jämte. motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 51 Till Konungen Med öyerlämnände av ett exemplar av jordbruksutskottets nr 51 tar riksdagen anmäla

1970-12-10

Riksdagsskrivelse 1970:411 - höst (pdf, 121 kB)