Dokument & lagar (1 151 träffar)

Riksdagsskrivelse 1970:418 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr Jfl7Jfl8 år 1970 Nr 417 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om bemyndigande att i visst fall avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfonden som arv. Statsutskottets utlåtande nr 199 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:418 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:417 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr Jfl7Jfl8 år 1970 Nr 417 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om bemyndigande att i visst fall avstå fast egendom som tillfallit allmänna arvsfonden som arv. Statsutskottets utlåtande nr 199 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:417 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:416 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl5Jfl6 år 1970 5 Nr 415 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse■av två fastigheter i Långsele kommun. Statsutskottets utlåtande nr 197 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 197 får riksdagen

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:416 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:415 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl5Jfl6 år 1970 5 Nr 415 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående överlåtelse■av två fastigheter i Långsele kommun. Statsutskottets utlåtande nr 197 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 197 får riksdagen

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:415 - höst (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:414 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr lfl3Ifllf år 1970 Nr 413 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter pa tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970171, såvitt propositionen avser jordbruksärenden jämte motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 53 Till Konungen

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:414 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:413 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr lfl3Ifllf år 1970 Nr 413 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter pa tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1970171, såvitt propositionen avser jordbruksärenden jämte motioner. Jordbruksutskottets utlåtande nr 53 Till Konungen

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:413 - höst (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:398 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr 391398 år 1970 Nr 397 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen 195:521Bevillningsutskottets betänkande nr 66 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 66 får

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:398 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:397 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr 391398 år 1970 Nr 397 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rusdrycksförsäljningsförordningen 195:521Bevillningsutskottets betänkande nr 66 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 66 får

1970-12-08

Riksdagsskrivelse 1970:397 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:396 - höst

Riksdagens skrivelser nr 395396 år 1970 11 Nr 395 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om offentliga styrelseledamöter i affärsbankerna. Bankoutskottets utlåtande nr 64 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 64 i anledning av Kungl. Maj

1970-12-03

Riksdagsskrivelse 1970:396 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:395 - höst

Riksdagens skrivelser nr 395396 år 1970 11 Nr 395 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition om offentliga styrelseledamöter i affärsbankerna. Bankoutskottets utlåtande nr 64 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 64 i anledning av Kungl. Maj

1970-12-03

Riksdagsskrivelse 1970:395 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:394 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr 39339Jf år 1970 Nr 393 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1962:270 om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall jämte motion i ämnet. Tredje lagutskottets utlåtande nr 85

1970-12-02

Riksdagsskrivelse 1970:394 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:393 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr 39339Jf år 1970 Nr 393 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1962:270 om äganderättsutredning, lagfart och sammanläggning av fastigheter i vissa fall jämte motion i ämnet. Tredje lagutskottets utlåtande nr 85

1970-12-02

Riksdagsskrivelse 1970:393 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:392 - höst

Riksdagens skrivelser nr 391392 år 1970 9 Nr 391 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i strålskyddslagen, 1958:110Andra lagutskottets utlåtande nr 83 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 83 får riksdagen

1970-12-02

Riksdagsskrivelse 1970:392 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:391 - höst

Riksdagens skrivelser nr 391392 år 1970 9 Nr 391 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i strålskyddslagen, 1958:110Andra lagutskottets utlåtande nr 83 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 83 får riksdagen

1970-12-02

Riksdagsskrivelse 1970:391 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:386 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr 385386 år 1970 Nr 385 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition med förslag till lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 44 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1970-12-02

Riksdagsskrivelse 1970:386 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:385 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr 385386 år 1970 Nr 385 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av proposition med förslag till lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 44 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets

1970-12-02

Riksdagsskrivelse 1970:385 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:390 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 389390 år 1970 Nr 389 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående rätten till sjukpenning i vissa fall. Andra lagutskottets utlåtande nr 79 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 79 får riksdagen härmed anmäla att utskottets

1970-12-01

Riksdagsskrivelse 1970:390 - höst (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:389 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 389390 år 1970 Nr 389 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående rätten till sjukpenning i vissa fall. Andra lagutskottets utlåtande nr 79 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 79 får riksdagen härmed anmäla att utskottets

1970-12-01

Riksdagsskrivelse 1970:389 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:388 - höst

Riksdagens skrivelser nr 387388 år 1970 7 Nr 387 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960:391Bevillningsutskottets betänkande nr 63 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 63 får

1970-12-01

Riksdagsskrivelse 1970:388 - höst (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:387 - höst

Riksdagens skrivelser nr 387388 år 1970 7 Nr 387 Riksdagens skrivelse till Konungen med anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960:391Bevillningsutskottets betänkande nr 63 Till Konungen Med överlämnande av bevillningsutskottets betänkande nr 63 får

1970-12-01

Riksdagsskrivelse 1970:387 - höst (pdf, 98 kB)