Dokument & lagar (133 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9 Datum och tid: 2014-11-25 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:8 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Beredning Ib Prop. 2014/15:1 Rapportör: LT Föredragande: CF, PS 3. Inkomna skrivelser

2014-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8 Datum och tid: 2014-11-20 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:7 2. Utgiftsramen för utgiftsområdet 22 Kommunikationer TU2y Justering av yttrande till FiU Föredragande: MH 3. Utgiftsområde

2014-11-20 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:3 Torsdag 2014-10-23 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3 Datum och tid: 2014-10-23 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:2 2. Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd TU3 Beredning Prop. 2013/14:256 och motioner Föredragande: AB 3. Uppföljning

2014-10-23 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid: 2015-03-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sverigeförhandlingen Förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman och utredningssekreterare Sven-Åke Eriksson informerar om Sverigeförhandlingen

2015-03-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från SKL Gunilla Glasare, chef för avd. för tillväxt och samhällsbyggnad, och Per Mosseby, chef för avd. för digitalisering, båda från Sveriges kommuner och landsting

2015-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid: 2015-03-12 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från SAS och Svenska Flygbranschen Hans Ollengren från SAS och branschchef Jan-Olov Bergling från Svenska Flygbranschen informerar om aktuella frågor 2. Justering av

2015-03-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-05 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Riksförbundet Enskilda Vägar Ordförande Uno Jakobsson m.fl. från Riksförbundet Enskilda Vägar REV informerar om aktuella frågor 2. Justering av protokoll Justering

2015-03-05 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson informerar inför transportrådsmötet den 13 mars 2015 2. Justering av protokoll Justering av protokoll

2015-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:22 2. Cykelfrågor TU5 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Inkommen skrivelse 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2015-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Tisdag 2015-02-17 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-02-17 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:20 och protokoll 2014/15:21 2. Cykelfrågor TU5 Beredning, ev. justering Motioner Föredragande: AB 3. Infrastrukturplanering

2015-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Torsdag 2015-02-12 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-02-12 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Seminarium om samhällsekonomiska analyser Hållbar utveckling Bilagor Punkt 1: Program,

2015-02-12 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Tisdag 2015-02-10 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-02-10 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:19 2. It- och postfrågor TU6 Justering Motioner Föredragande: MH 3. Trafiksäkerhet TU8 Beredning Motioner Föredragande:

2015-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-16 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2 Datum och tid: 2014-10-16 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:1 2. Verksamhetsplanering hösten 2014 Information om höstens utskottsarbete Föredragande: MR 3. Sanktionsavgift för överträdelse

2014-10-16 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Tisdag 2015-02-03 kl. 10:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-03 10:30 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Anna Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerar om cykelfrågor 2. Information från Swedavia Vd och

2015-02-03 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:18 Torsdag 2015-01-29 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18 Datum och tid: 2015-01-29 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:17 2. Cykelfrågor TU5 Beredning Motioner Föredragande: AB 3. Inkommen skrivelse 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2015-01-29 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:17 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17 Datum och tid: 2015-01-27 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Näringsdepartementet Bostads-stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan med medarbetare informerar om vissa aktuella it-politiska frågor 2. Justering av protokoll

2015-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:16 Torsdag 2015-01-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:16 Datum och tid: 2015-01-15 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2015 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. Arbete och rutiner i trafikutskottet Föredragande: MR 3. Cykelfrågor TU5 Beredning Motioner

2015-01-15 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:15 Fredag 2014-12-19 kl. 08:50

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:15 Datum och tid: 2014-12-19 08:50 Plats: RÖ 7-23 1. Val av vice ordförande 2. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll 3. Nästa sammanträde Torsdagen den 15 januari 2015 kl. 10.00

2014-12-19 08:50:00

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2014-12-11 kl. 08:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14 Datum och tid: 2014-12-11 08:30 Plats: Andrakammarsalen 1. Utfrågning om järnvägens val Bilagor Punkt 1: Program Punkt 2:

2014-12-11 08:30:00

Utskottsmöte 2014/15:13 Onsdag 2014-12-10 kl. 09:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2014/15:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:13 Datum och tid: 2014-12-10 09:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2014/15:12 2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Justering Prop. 2014/15:1 och motioner Föredraganden: LK, CF 3. Fråga om bemyndigande

2014-12-10 09:00:00