Dokument & lagar (429 träffar)

Riksdagsskrivelse 1968:421 - höst

Riksdagens skrivelse nr 1/21 år 1968 Nr 421 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor i anledning av framställning från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående rätt till visstidspension för riksdagens ledamöter i vissa fall m. m. järnte motioner. Konstitutionsutskottets utlåtande

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:421 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:420 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lfl9Jf20 år 1968 Nr 419 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen. Bankoutskottets memorial nr 70 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:420 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:419 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lfl9Jf20 år 1968 Nr 419 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen. Bankoutskottets memorial nr 70 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:419 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:418 - höst

Riksdagens skrivelser nr lflllfl.8 år 1968 15 Nr 417 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående visst bemyndigande för fullmäktige i anslutning till uppdraget att anskaffa bostäder åt riksdagsledamöter. Bankoutskottets utlåtande nr 68 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:418 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:417 - höst

Riksdagens skrivelser nr lflllfl.8 år 1968 15 Nr 417 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående visst bemyndigande för fullmäktige i anslutning till uppdraget att anskaffa bostäder åt riksdagsledamöter. Bankoutskottets utlåtande nr 68 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:417 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:416 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 415Jfl6 år 1968 Nr 415 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående bemyndigande för riksbanken att besluta i frågor rörande Internationella valutafondens särskilda dragnmgskonto. Bankoutskottets utlåtande nr 66 Till Fullmäktige i riksbanken Med överlämnande av ett exemplar

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:416 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:415 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 415Jfl6 år 1968 Nr 415 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående bemyndigande för riksbanken att besluta i frågor rörande Internationella valutafondens särskilda dragnmgskonto. Bankoutskottets utlåtande nr 66 Till Fullmäktige i riksbanken Med överlämnande av ett exemplar

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:415 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:414 - höst

Riksdagens skrivelser nr 1R13lfllf år 1968 13 Nr 413 Riksdagens skrivelse till Konungen angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning av kontinentalsockeln. Utrikesutskottets utlåtande nr 14 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 14

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:414 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:413 - höst

Riksdagens skrivelser nr 1R13lfllf år 1968 13 Nr 413 Riksdagens skrivelse till Konungen angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning av kontinentalsockeln. Utrikesutskottets utlåtande nr 14 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 14

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:413 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:412 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr Jfl2 år 1968 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående Utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69, såvitt propositionen avser jordbruksärenden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 48 Till Konungen Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:412 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:411 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr Jfl2 år 1968 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående Utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69, såvitt propositionen avser jordbruksärenden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 48 Till Konungen Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:411 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:394 - höst

Riksdagens skrivelser nr 393391/år 1968 3 Nr 393 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om en allmän identitetshandling. Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 får riksdagen anmäla, att utskottets

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:394 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:393 - höst

Riksdagens skrivelser nr 393391/år 1968 3 Nr 393 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om en allmän identitetshandling. Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 får riksdagen anmäla, att utskottets

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:393 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:390 - höst

Nr 3891/20 Riksdagens skrivelser nr 389390 år 1968 1 Nr 389 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning dv motioner om riksdagens informationsbehov. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 38 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande nr 38 får riksdagen härmed anmäla, att

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:390 - höst (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:389 - höst

Nr 3891/20 Riksdagens skrivelser nr 389390 år 1968 1 Nr 389 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning dv motioner om riksdagens informationsbehov. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 38 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande nr 38 får riksdagen härmed anmäla, att

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:389 - höst (pdf, 104 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:378 - höst

Riksdagens skrivelser nr 377378 år 1968 11 Nr 377 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motion angående behandlingen av värnplildsfmgor. Statsutskottets utlåtande nr 178 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 178 i anledning av motion angående behandlingen

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:378 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:377 - höst

Riksdagens skrivelser nr 377378 år 1968 11 Nr 377 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motion angående behandlingen av värnplildsfmgor. Statsutskottets utlåtande nr 178 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 178 i anledning av motion angående behandlingen

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:377 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:410 - höst

Riksdagens skrivelser nr j09JflO år 1968 11 Nr 409 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m. jämte motioner i ämnet. Tredje lagutskottets utlåtande nr 71 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av tredje

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:410 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:409 - höst

Riksdagens skrivelser nr j09JflO år 1968 11 Nr 409 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, m. m. jämte motioner i ämnet. Tredje lagutskottets utlåtande nr 71 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av tredje

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:409 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:408 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr 07Jf08 år 1968 Nr 407 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement m. m. Statsutskottets utlåtande nr 198 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:408 - höst (pdf, 114 kB)