Dokument & lagar (429 träffar)

Riksdagsskrivelse 1968:407 - höst

10 Riksdagens skrivelser nr 07Jf08 år 1968 Nr 407 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition angående bestridande av kostnader för ett nyinrättat statsdepartement m. m. Statsutskottets utlåtande nr 198 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:407 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:406 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf05406 år 1968 9 Nr 405 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för utlänning spolitiken m. m. Statsutskottets utlåtande nr 196 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 196 i anledning av

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:406 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:405 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf05406 år 1968 9 Nr 405 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för utlänning spolitiken m. m. Statsutskottets utlåtande nr 196 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 196 i anledning av

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:405 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:404 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 403404 år 1968 Nr 403 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 i vad avser staten för statens allmänna fastighetsfond. Statsutskottets utlåtande nr 193 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:404 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:403 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr 403404 år 1968 Nr 403 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 i vad avser staten för statens allmänna fastighetsfond. Statsutskottets utlåtande nr 193 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:403 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:402 - höst

Riksdagens skrivelser nr 01lf02 år 1968 7 Nr 401 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 i vad avser handelsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 191 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:402 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:401 - höst

Riksdagens skrivelser nr 01lf02 år 1968 7 Nr 401 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 i vad avser handelsdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 191 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:401 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:400 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr 399JfOO år 1968 Nr 399 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 i vad avser finansdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 189 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:400 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:399 - höst

6 Riksdagens skrivelser nr 399JfOO år 1968 Nr 399 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 i vad avser finansdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 189 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:399 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:398 - höst

Riksdagens skrivelser nr 397398 år 1968 5 Nr 397 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj ts proposition angående Utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968169 i vad avser socialdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 187 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:398 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:397 - höst

Riksdagens skrivelser nr 397398 år 1968 5 Nr 397 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj ts proposition angående Utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968169 i vad avser socialdepartementets verksamhetsområde. Statsutskottets utlåtande nr 187 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:397 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:396 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr 395396 år 1968 Nr 395 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 22 juni 1950 nr 382 om svenskt medborgarskap, m. m.dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:396 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:395 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr 395396 år 1968 Nr 395 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 22 juni 1950 nr 382 om svenskt medborgarskap, m. m.dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:395 - höst (pdf, 120 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:392 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr 391392 år 1968 Nr 391 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av framställning från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angåenderätt till visstidspension för riksdagens ledamöter i vissa fall m. m. jämte motioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 40 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:392 - höst (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:391 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr 391392 år 1968 Nr 391 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av framställning från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angåenderätt till visstidspension för riksdagens ledamöter i vissa fall m. m. jämte motioner. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 40 Till Konungen Med överlämnande

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:391 - höst (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:388 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr 387388 år 1968 Nr 387 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och li skattestrafflagen den 11 juni 193 nr 313m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 55 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:388 - höst (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:387 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr 387388 år 1968 Nr 387 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och li skattestrafflagen den 11 juni 193 nr 313m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 55 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:387 - höst (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:386 - höst

Riksdagens skrivelser nr 385386 år 1968 15 Nr 385 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen den 13 mars nr 111 med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka. Första lagutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:386 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:385 - höst

Riksdagens skrivelser nr 385386 år 1968 15 Nr 385 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen den 13 mars nr 111 med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka. Första lagutskottets utlåtande nr 52 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:385 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:384 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 383381 år 1968 Nr 383 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 19 maj 191lf nr 219 om djurskydd. Tredje lagutskottets utlåtande nr 72 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av tredje lagutskottets

1968-12-11

Riksdagsskrivelse 1968:384 - höst (pdf, 97 kB)