Dokument & lagar (1 155 träffar)

Riksdagsskrivelse 1970:448 - höst

Riksdagens skrivelser nr JfJflJfJf8 år 1970 5 Nr 447 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i fondreglerna för stadshypoteks- och landshypoteksinstitutionema, m. to. Bankoutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:448 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:447 - höst

Riksdagens skrivelser nr JfJflJfJf8 år 1970 5 Nr 447 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i fondreglerna för stadshypoteks- och landshypoteksinstitutionema, m. to. Bankoutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:447 - höst (pdf, 121 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:446 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr 1)5år 1970 Nr 445 Riksdagens skrivelse till Konungen i ianledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 196822 m. m.dels motioner i ämnet, dels ock motioner angående tiTlståndstvång för anordnande av skrotbilsupplag samt angående åtgärder mot

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:446 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:445 - höst

4 Riksdagens skrivelser nr 1)5år 1970 Nr 445 Riksdagens skrivelse till Konungen i ianledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i naturvårdslagen 196822 m. m.dels motioner i ämnet, dels ock motioner angående tiTlståndstvång för anordnande av skrotbilsupplag samt angående åtgärder mot

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:445 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:422 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr Jf21Jf22 år 1970 Nr 421 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående vissa frågor rörande forskning och forskningsplanering. Statsutskottets utlåtande nr 204 Till Konungen o Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 204 får riksdagen anmäla att

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:422 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:421 - höst

8 Riksdagens skrivelser nr Jf21Jf22 år 1970 Nr 421 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående vissa frågor rörande forskning och forskningsplanering. Statsutskottets utlåtande nr 204 Till Konungen o Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 204 får riksdagen anmäla att

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:421 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:420 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl9J$0 år 1970 7 Nr 419 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor rörande försvaret jämte motioner. Statsutskottets utlåtande nr 202 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 202 får

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:420 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:419 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jfl9J$0 år 1970 7 Nr 419 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisationsfrågor rörande försvaret jämte motioner. Statsutskottets utlåtande nr 202 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av statsutskottets utlåtande nr 202 får

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:419 - höst (pdf, 92 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:410 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr 0910 år 1910 Nr 409 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition med förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen 1951:680Första lagutskottets utlåtande nr 78 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets utlåtande nr

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:410 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:409 - höst

2 Riksdagens skrivelser nr 0910 år 1910 Nr 409 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition med förslag till lag om ändring i religionsfrihetslagen 1951:680Första lagutskottets utlåtande nr 78 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets utlåtande nr

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:409 - höst (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:408 - höst

Nr Jf07Jf38 Riksdagens skrivelser nr 1/077/08 år 1970 1 Nr 407 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen 1969:232 om vissa sanktioner mot Rhodesia. Första lagutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen o Med överlämnande av ett tryckt

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:408 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:407 - höst

Nr Jf07Jf38 Riksdagens skrivelser nr 1/077/08 år 1970 1 Nr 407 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen 1969:232 om vissa sanktioner mot Rhodesia. Första lagutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen o Med överlämnande av ett tryckt

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:407 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:406 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lf05Jf06 år 1970 Nr 405 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1909:38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Första lagutskottets utlåtande nr 74 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:406 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:405 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lf05Jf06 år 1970 Nr 405 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i lagen 1909:38 s. 3 om Kungl. Maj:ts regeringsrätt. Första lagutskottets utlåtande nr 74 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:405 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:404 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf03JfOl/år 1970 15 Nr 403 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 72 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets utlåtande nr 72 får riksdagen

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:404 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:403 - höst

Riksdagens skrivelser nr Jf03JfOl/år 1970 15 Nr 403 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i sjölagen m. m. Första lagutskottets utlåtande nr 72 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av första lagutskottets utlåtande nr 72 får riksdagen

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:403 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:402 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr JfOlJf02 år 1970 Nr 401 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fordsätt giltighet av lagen 722 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret. Första lagutskottets utlåtande nr 70 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:402 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:401 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr JfOlJf02 år 1970 Nr 401 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fordsätt giltighet av lagen 722 med särskilda bestämmelser om uppfinningar av betydelse för försvaret. Första lagutskottets utlåtande nr 70 Till Konungen Med överlämnande

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:401 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:400 - höst

Riksdagens skrivelser nr 39900 år 1970 13 Nr 399 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående. barnavårdsmannainstitutionen. Första lagutskottets memorial nr 68 Till Konungen Med överlämnande av tryckta exemplar av första lagutskottets utlåtande nr 49 och memorial nr 68 får riksdagen anmäla,

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:400 - höst (pdf, 94 kB)

Riksdagsskrivelse 1970:399 - höst

Riksdagens skrivelser nr 39900 år 1970 13 Nr 399 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner angående. barnavårdsmannainstitutionen. Första lagutskottets memorial nr 68 Till Konungen Med överlämnande av tryckta exemplar av första lagutskottets utlåtande nr 49 och memorial nr 68 får riksdagen anmäla,

1970-12-09

Riksdagsskrivelse 1970:399 - höst (pdf, 98 kB)