Dokument & lagar (157 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:42 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42 Datum och tid: 2012-06-14 08:45 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Val av ordförande 4. Subsidiaritetsärenden Föredragande: CN 5. Uppföljningsprojekt Föredragande: IE 6. Offentlig utfrågning Föredragande:

2012-06-14 08:45:00

Utskottsmöte 2011/12:41 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-06-12 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare UbU20 Justering Prop. 2011/12:144 och motioner Föredragande: IE 4. Övriga frågor Bilagor UbU20 IE Sänds

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-06-12 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet 2. EU-frågor om förenklad deklaration av mervärdesskatt på elektroniska tjänster Överläggning

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:40 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40 Datum och tid: 2012-06-07 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Skolverket Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd, Skolverket, informerar om rapporten Likvärdig utbildning i svensk grundskola 2. Justering

2012-06-07 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39 Datum och tid: 2012-05-31 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Leveransplikt för elektroniskt material UbU21 Justering Prop. 2011/12:121 Föredragande: HH 4. Anmälan till kammardebatt om UbU21

2012-05-31 09:00:00

Omröstning 2011/12:UbU16p5 Åldersgräns för studiemedel

Votering: betänkande 2011/12:UbU16 Studiestöd, förslagspunkt 5 Åldersgräns för studiemedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub226 av Christer Winbäck FP och 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU16p1 Studiestödssystemet

Votering: betänkande 2011/12:UbU16 Studiestöd, förslagspunkt 1 Studiestödssystemet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 13 och 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 14. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p3 Utmaningar för duktiga elever

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 3 Utmaningar för duktiga elever Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p21 Drogtester i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 21 Drogtester i gymnasieskolan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub429 av Christian Holm och Pia Hallström båda M och 2011/12:Ub463 av Elisabeth Svantesson MDatum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 SD Parti Ja

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p20 Avgiftsfri skolmat

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 20 Avgiftsfri skolmat Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP yrkande 20 och 2011/12:Ub201 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 MP, SD, V Parti

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p10 Elevkårer

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 10 Elevkårer Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub274 av Esabelle Dingizian MP yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 98 0 0 9

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p18 Mobbning och kränkande behandling

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 18 Mobbning och kränkande behandling Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 22. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p9 Lokala styrelser med elevmajoritet vid gymnasieskolor m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 9 Lokala styrelser med elevmajoritet vid gymnasieskolor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub326 av Johan Löfstrand och Fredrik Lundh Sammeli båda S2011/12:Ub369 av Pia Nilsson S2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 23 och 2011/12:Ub514

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p5 Högskolebehörighet m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 5 Högskolebehörighet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub215 av Christina Karlsson S2011/12:Ub273 av Mats Pertoft MP2011/12:Ub450 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkandena 3, 10 och 18. Datum: 2012-05-30

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p4 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 4 Behörighetskrav till gymnasieskolans nationella program Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 16. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p19 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 19 Registerkontroll av personal i gymnasieskolan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub341 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt båda S och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 24. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p13 Estetisk verksamhet ett gymnasiegemensamt ämne

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 13 Estetisk verksamhet ett gymnasiegemensamt ämne Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr223 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S yrkande 5, 2011/12:Kr297 av Berit Högman m.fl. S yrkande 10, 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 15 och 2011/12:Ub518

2012-05-30

Omröstning 2011/12:UbU15p8 Kvalitet i lärlingsutbildningen m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU15 Gymnasieskolan, förslagspunkt 8 Kvalitet i lärlingsutbildningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub218 av Kenneth Johansson C och 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 7. Datum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti

2012-05-30

Utskottsmöte 2011/12:38 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38 Datum och tid: 2012-05-29 11:00 Plats: L4-17 Obs Lokal 1. Information från Riksrevisorn Claes Norgren Riksrevisorn Claes Norgren, projektledare Camilla Gjerde, projektmedarbetare Annelie Jansson Westin, Matilda Fält Zaar och

2012-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2011/12:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37 Datum och tid: 2012-05-24 09:00 Plats: RÖ 4-30 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. UbU22 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:133 och motioner Föredragande: ML 4. Förenklad

2012-05-24 09:00:00