Dokument & lagar (52 träffar)

Omröstning 2011/12:SkU13p11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 11 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk236, 2011/12:Sk309 och 2011/12:Sk397 yrkande 1. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S Parti Ja Nej Avstående

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p9 Bär, svamp och kottar

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 9 Bär, svamp och kottar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk226 och 2011/12:Sk427 yrkandena 1 och 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p2 Pensionsförsäkringar

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 2 Pensionsförsäkringar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk218, 2011/12:Sk325, 2011/12:Sk382 och 2011/12:Sk424 yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p16 Öresundsavtalet

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 16 Öresundsavtalet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk225, 2011/12:Sk297 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk320 yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk426 och 2011/12:U307 yrkande 3. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU13p13 Dubbelbeskattningsavtal

Votering: betänkande 2011/12:SkU13 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 13 Dubbelbeskattningsavtal Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk203 och 2011/12:T235 yrkande 2. Datum: 2012-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0

2012-03-28

Omröstning 2011/12:SkU17p14 Skyddade personuppgifter

Votering: betänkande 2011/12:SkU17 Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 14 Skyddade personuppgifter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk202 av Hans Hoff S och 2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 55. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-03-21

Omröstning 2011/12:SkU17p9 Synliga skatter

Votering: betänkande 2011/12:SkU17 Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 9 Synliga skatter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk262 av Anders Sellström och Mikael Oscarsson båda KD2011/12:Sk306 av Jenny Petersson M2011/12:Sk340 av Marianne Åhman FP yrkandena 1 och 2, 2011/12:Sk408 av

2012-03-21

Omröstning 2011/12:SkU17p12 Uppgift om medborgarskap

Votering: betänkande 2011/12:SkU17 Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 12 Uppgift om medborgarskap Riksdagen avslår motion 2011/12:Sk410 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth båda SDDatum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-03-21

Omröstning 2011/12:SkU17p1 Skatte- och avgiftskontroll

Votering: betänkande 2011/12:SkU17 Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk206 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 1 och 3, 2011/12:Sk212 av Billy Gustafsson S2011/12:Sk301 av Raimo Pärssinen S yrkandena 1-5, 2011/12:Sk302

2012-03-21

Omröstning 2011/12:SkU15p4 Andra frågor om mervärdesskatt

Votering: betänkande 2011/12:SkU15 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 4 Andra frågor om mervärdesskatt Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk237, 2011/12:Sk269, 2011/12:Sk284, 2011/12:Sk300, 2011/12:Sk352 och 2011/12:T469 yrkande 1. Datum: 2012-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-03-21

Omröstning 2011/12:SkU15p1 Skattesatser

Votering: betänkande 2011/12:SkU15 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 1 Skattesatser Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk205, 2011/12:Sk211, 2011/12:Sk239, 2011/12:Sk242 yrkande 1, 2011/12:Sk280, 2011/12:Sk312, 2011/12:Sk318, 2011/12:Sk332, 2011/12:Sk341, 2011/12:Sk363, 2011/12:Sk367, 2011/12:Sk368,

2012-03-21

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-03-20 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz SkU10 Beredning och ev. justering Proposition 2011/12:78 Föredragande:

2012-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-03-15 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-03-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Ärende- och sammanträdesplan 4. Allmänna motioner om punktskatter SkU16 Justering Föredragande: Åkerrén 5. Allmänna motioner

2012-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Val av vice ordförande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-handlingar 5. Allmänna motioner om mervärdesskatt SkU15 Justering Föredragande: Wallin

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Återbetalning av vägavgift SkU9 Beredning och ev. justering Prop. 2011/12:43 Föredragande: Åkerrén 4. Allmänna motioner

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel SkU5 Justering Skr. 2010/11:162 Föredragande: Åkerrén 4.

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2012-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2012-01-26 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-handlingar 4. Vårens preliminära ärendeplan 5. Vissa fastighetstaxeringsfrågor SkU11 Beredning och ev. justering Prop.

2012-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Förslag till rådets förordning om inrättande av ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor i Europeiska unionen för perioden

2011-12-15 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående

2011-12-13 11:00:00

Omröstning 2011/12:SkU7p1 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall

Votering: betänkande 2011/12:SkU7 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall, förslagspunkt 1 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall Riksdagen antar regeringens förslag

2011-12-08