Dokument & lagar (53 766 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:227 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:227 Livsmedelsverket kontrollavgifter av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Livsmedelsverket har höjt sina kontrollavgifter för livsmedelsproduktion med ca 40 procent och är nu uppe i en timtaxa på 1 720 kr mot tidigare 1 225 kr. Redan taxan på 1 225 kr i timmen var hög och borde snarare ha

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-23 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:227 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:226 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:226 Reformering av strandskyddet av Sten Bergheden M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Sedan juli 2019 pågår det en utredning angående en översyn av strandskyddsreglerna. Utredningen är tidsatt till att vara klar senast den 30 november 2020. Strandskyddet är en av de frågor som både kommuner

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:226 av Sten Bergheden (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:225 Tillsättning av utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker av Sten Bergheden M till Socialminister Lena Hallengren S Två utredningar om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker har tidigare gjorts, och en av dem har tydligt visat hur det skulle kunna genomföras. En stor majoritet i riksdagen

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:225 av Sten Bergheden (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:224 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2020/21:224 Översyn av reglerna för biotopskyddet av Sten Bergheden M till Statsrådet Jennie Nilsson S Lantbrukare i Sverige måste kunna sköta och bruka sina marker, och i det arbetet ingår att kunna plocka bort stenar därifrån. Det är ju fullt rimligt att man ska kunna lägga sina stenar i en hög vid gärdeskanten

Inlämnad: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:224 av Sten Bergheden (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:223 av John Weinerhall (M)

Fråga 2020/21:223 Omsättningsstöd till enskilda firmor av John Weinerhall M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Sedan coronapandemin slog till med de medföljande restriktioner som vi har levt med under större delen av året har näringslivet drabbats hårt. Detta gäller inte minst de kreativa näringarna. Hela kulturbranschen

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:223 av John Weinerhall (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:222 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:222 Information om Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats av Lars Hjälmered M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Swedavia blev på ägardialogen med regeringen den 23 juni 2020 ombedd att återkomma med en konsekvensanalys utifrån Swedavias affärsmässiga perspektiv på ett eventuellt politiskt

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:222 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:221 av Hampus Hagman (KD)

Fråga 2020/21:221 Styrningen av Skatteverket av Hampus Hagman KD till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 augusti 2018 är Skatteverket en så kallad styrelsemyndighet. Myndigheten var tidigare en enrådighetsmyndighet, där generaldirektören var ensamt ansvarig för verksamheten inför regeringen. Men trots att

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:221 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:220 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:220 Trakasserier, förföljelser och hot mot bönder av Björn Söder SD till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I en skriftlig fråga 2017/18:1171 så tidigt som i april 2018 undrade jag vilka åtgärder justitieministern skulle vidta för att komma till rätta med det hat och de attacker som svenska

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:220 av Björn Söder (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:219 av Arman Teimouri (L)

Fråga 2020/21:219 Återuppbyggnad av kraftsystemet efter ett nätsammanbrott av Arman Teimouri L till Statsrådet Anders Ygeman S Förekomsten av synkrona generatorer i kraftsystemet har stor betydelse för möjligheten att bygga upp elnätet igen efter ett nätsammanbrott. I södra Sverige har en betydande del av de synkrona

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:219 av Arman Teimouri (L) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:218 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:218 Drift och underhåll av järnvägar av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Riksrevisionens publicerade granskningsrapport Drift och underhåll av järnvägar konstaterar omfattande kostnadsavvikelser för Trafikverkets upphandlade projekt. Under granskningsperioden har 28 av 31 studerade

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:218 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:217 av Alexander Christiansson (SD)

Fråga 2020/21:217 En tryggare skola av Alexander Christiansson SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Dessvärre är mobbning mer vanligt förekommande än vad många är medvetna om. När vuxenvärlden inte finns närvarande i barnens omgivning finns det alltid stora risker för en negativ utveckling. Det är alla som arbetat

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:217 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:216 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:216 Litiumjonbatterier vid bilolyckor av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Mikael Damberg S Litiumjonbatterier som används i elfordon kan börja brinna efter en krock trots att det inte finns synliga skador. De kan också återantändas efter flera dagar. Gaserna som bildas är ytterst farliga att inandas,

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:216 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:215 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:215 Gränsdragning för att söka pengar ur Industriklivet av Åsa Coenraads M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Syftet med regeringens satsning Industriklivet är att industrin ska kunna söka 600 miljoner kronor för att minska sina utsläpp. Tanken är god, men utformningen av stödet har visat sig

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:215 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:214 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2020/21:214 Övergödningsutredningens konsekvenser för Hästsverige av Cecilia Widegren M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Regeringen tillsatte 2018 tidigare partisekreteraren för Miljöpartiet Håkan Wåhlstedt till utredare i den statliga utredningen Övergödningsutredningen. När utredningen presenterades

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:214 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:213 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:213 Swedavias rapport om en förtida nedläggning av Bromma flygplats av Åsa Coenraads M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Swedavia har på uppdrag av regeringen gjort en analys av en förtida nedläggning av Bromma flygplats. Swedavia har presenterat en sammanfattning av analysen som kom trafikutskottet

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:213 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L)

Fråga 2020/21:212 Bistånd till Belarus av Fredrik Malm L till Statsrådet Peter Eriksson MP Sedan president Lukasjenko tog makten 1994 har inte ett enda val godkänts av internationella valobservatörer. Valfusket har åtföljts av grova människorättsbrott, alltifrån brutala polisingrepp mot demonstranter och fängslanden av

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:211 av Amineh Kakabaveh (-)

Fråga 2020/21:211 Gripandet av Sherwan Sherwani och hans journalistkollegor i irakiska Kurdistan av Amineh Kakabaveh till Utrikesminister Ann Linde S Respekten för de mänskliga rättigheter och yttrandefriheten utgör grundbulten i ett demokratiskt och modernt samhälle. En regering som systematiskt kränker de mänskliga

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:211 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:210 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2020/21:210 Asylinvandringen och integrationsförmågan av Maria Malmer Stenergard M till Statsminister Stefan Löfven S I januari 2020 sa statsminister Stefan Löfven till Dagens Nyheter att antalet asylsökande ska bli rejält många färre. Den 7 oktober 2020 skickade hans regering ut ett betänkande med totalt 26 förslag

Inlämnad: 2020-10-13 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:210 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:209 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2020/21:209 Omvårdnadsbidraget av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Via uppgifter i medierna har det framkommit att 7 800 föräldrar till barn som har funktionsnedsättningar har fått sänkta eller indragna bidrag efter förra årets vårdbidragsreform. Det motsvarar 55 procent, vilket är mer

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:209 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:208 av Linda Lindberg (SD)

Fråga 2020/21:208 Sänkta bidrag för familjer till barn med funktionsnedsättning av Linda Lindberg SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Den 1 januari 2019 ersatte omvårdnadsbidraget det tidigare vårdbidraget. Syftet med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för ersättningar till barn med funktionsnedsättning.

Inlämnad: 2020-10-14 Svarsdatum: 2020-10-21 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2020/21:208 av Linda Lindberg (SD) (pdf, 87 kB)