Dokument & lagar (7 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdadt Tid slutet af 1909 års riksdag. Bill. till Riksd. Prot. 1909. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Riksg.kontorets reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utlämnade lån 57. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1909-05-25

Svensk författningssamling (pdf, 5494 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardadt den 7 maj 1909. AFDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill förordnade fullmäktige efter af konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1909-05-07

Svensk författningssamling (pdf, 2619 kB)

Svensk författningssamling 1909:24 s.1

Författningen är upphävd

protutdr 1909

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1909. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Prot.TJtdrag den 18 Januari 1909. 1 Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1909. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna

1909-01-01