Dokument & lagar (7 träffar)

Svensk författningssamling 1911:104

1911-10-06

Svensk författningssamling 1911:55

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1911:53 s.1

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGrÄLDSKONTORET, utfärdadt vid slutet af 1911 års riksdag. Bihang till Biksd. prof. 1911. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. RlkagUldakontoretg reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 23. fordringar för utlämnade lån 47. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1911-05-31

Svensk författningssamling (pdf, 5973 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardadt den 27 maj 1911. AFDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1911-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 2552 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01