Dokument & lagar (11 träffar)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 10 september 1914, gällande från och med år 1915. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda

1914-09-10

Svensk författningssamling (pdf, 2808 kB)

Svensk författningssamling 1914:45

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat vid slutet af 1914 års senare riksdag. Bihang till senare riksdagens protokoll 1914. 15 samt. I avd. 4 haft. RiksgHIdskontoreta reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. j lånerörelse 1219. D fonder 2024. befattning med

1914-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5302 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

Svensk författningssamling 1911:104

1911-10-06

Svensk författningssamling 1911:55

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1911:53 s.1

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGrÄLDSKONTORET, utfärdadt vid slutet af 1911 års riksdag. Bihang till Biksd. prof. 1911. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. RlkagUldakontoretg reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 23. fordringar för utlämnade lån 47. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1911-05-31

Svensk författningssamling (pdf, 5973 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardadt den 27 maj 1911. AFDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1911-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 2552 kB)

protutdr 1911

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1911. ELFTE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarne. Protokollsutdrag den 17 januari 1911. 1 Den 17 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1911. Nr 1. S. D. Föredrogs och lades

1911-01-01