Dokument & lagar (7 träffar)

Svensk författningssamling 1912:277

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 21 maj 1912. AFDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1912-05-21

Svensk författningssamling (pdf, 2658 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKO N T O R E T, utfärdad vid slutet af 1912 ars riksdag. Bihang Ull Riksdagens protokoll 1912. 15 samt. 1 afd. 4 käft. Riksgäldskonlorets reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 23. fordringar för utlämnade lån 45. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1912-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 6176 kB)

protutdr 1912

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1912. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarne. 1 Protokollsutdrag den 17 januari 1912. len 1 januari. Från Första kammaren. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första kammare den 17 januari 1912. Nr 1. S. D. Företogs val af tre

1912-01-01