Dokument & lagar (11 träffar)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdat Tid slutet av 1918 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1918. 15 samt. 3 käft. Riksgäldskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 311. y lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1918-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5969 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET, utfärdadt Tid slutet af 1909 års riksdag. Bill. till Riksd. Prot. 1909. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Riksg.kontorets reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utlämnade lån 57. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1909-05-25

Svensk författningssamling (pdf, 5494 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardadt den 7 maj 1909. AFDELNING I. Allmänna föreskrifter. l. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill förordnade fullmäktige efter af konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1909-05-07

Svensk författningssamling (pdf, 2619 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE RIKSGÄLDSKONTORET utfärdad t vid slutet af 1908 års riksdag. Bill. till Riksd. Proi. 1908. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Riksg.kontorets reglemente.Innehållsförteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 28. fordringar för utlämnade lån 911. 5 återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1908-06-03

Svensk författningssamling (pdf, 5786 kB)