Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (2 360 träffar)

Svensk författningssamling 2006:1052

2006-06-30

Svensk författningssamling 2006:1

2005-12-30

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORutfärdat Tid slutet ay 1916 års lagtima riksdag. Bihang till riksdagens protokoll 1916. 15 samt. 1 ard. 4 käft. Kiksgriildskontorets reglemente.Innehållsförteckning. Allmänna bestämmelser 1 och 2. Riksgäldskontorets styrelse 811. d lånerörelse 1219. i fonder 2024. d befattning med riksslatsinkomsterna

1916-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 5829 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfardat den 8 juni 1916. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i

1916-06-08

Svensk författningssamling (pdf, 2910 kB)

Svensk författningssamling 2006:909

2006-06-08

Svensk författningssamling 2006:807

2006-06-08

Svensk författningssamling 2006:806

2006-06-08

Svensk författningssamling 2006:939

2006-06-08

Svensk författningssamling 2006:671

2006-06-08

Svensk författningssamling 2006:647

2006-06-08

Svensk författningssamling 2006:924

2006-06-08

Svensk författningssamling 2006:615

2006-06-08