Dokument & lagar (107 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anders L Johansson, AMS Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU5 Diskriminering SF-

2005-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anders Lindström, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU6 Arbetsmiljö

2005-03-03 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreterare Anders Teljebäck med medarbetare, Näringsdepartementet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av

2005-03-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Mottagande av motionerna MJ6 yrk. 8 och MJ7 yrkande 5 delvis från MjU se även PM vid punkt 5 GU- 4. Behandling

2005-02-17 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information EU-parlamentsledamöterna Gunnar Hökmark och Lars Wohlin informerar om arbetet i EU-parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor 2. Justering

2005-02-10 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU3 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv SF- 4. Justering av yttr.

2005-02-03 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:10. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Allmänna motioner om mervärdesskatt Se separat motionshäfte delat i facken i december Bilaga

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Sedvanlig pm skickas ut på e-post på fredag Statssekreterare

2005-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av proposition 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv jämte motion väckt

2005-01-20 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:8. 2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. 3. Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. prop. 2004/05:31 Förslag till

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av Wanja Lundby-Wedin, LO, om arbetet i Wim Kok-gruppen kl. 11.00-11.45 ca Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Avrapporteringar

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 OBS EU-Information av statssekreterare Jan Grönlund, Näringsdepartementet kl. 09.15-10.00 ca Föredragningslista Enligt tidigare utsänd kallelse

2004-11-25 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:7. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Val av ny ordförande i utskottet m.m. 4. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av Hans Ytterberg, HomO kl. 09.15-10.00 ca Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort, Svenska ESF-rådet kl Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2004-11-18 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:6, m.m. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Anslagen Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheterna m.m. prop. 2004/05:1 Förslag

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet 09.15-10.00 ca Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU2

2004-11-11 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:5, m.m. 2. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser, m.m. 3. Reviderad ärendeplan och sammanträdesplan för hösten 2004 föredr. Ask 4. Skatteavtal

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av propositionerna 2004/05:1, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, 2003/04:142 Ändring

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av proposition 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

2004-10-28 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information av SKV ang. budgeten såvitt avser skatte- och exekutionsverksamheten Generaldirektör Mats Sjöstrand och skattedirektör Wilhelm Andersson, Skatteverket,

2004-10-26 11:00:00