Dokument & lagar (30 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-06-26 kl. 08:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-06-26 08:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverket Information Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket och Börje Noring, riksexpert/skatterevisor vid Storföretagsskattekontoret i Göteborg 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2014-06-26 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-06-12 08:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-handlingar 5. Uppskov med behandlingen

2014-06-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-05-27 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-05-27 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. 2014 års ekonomiska vårproposition SkU5y Justering Prop. 2013/14:100 och motioner Föredragande: Brynolf, Wallin, Åkerrén, Berggren

2014-05-27 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-05-08 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak Statssekreterare Mikael Lundholm åtföljd av dep.rådet Fredrik Löfstedt, dep.sekr. Paul Elger, Lena Hiort af Ornäs

2014-05-08 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-05-06 11:00 Plats: RÖ4-09 1. ESO-rapporten 2014:23 om 3:12-reglernas betydelse för företagandet och sysselsättningen Information Annette Alstadsaeter och Altin Vejsiu 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2014-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-04-29 kl. 10:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-04-29 10:30 Plats: Skandiasalen 1. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Information angående frågor som behandlas i prop. 2013/14:151 Statssekreterare Mikael Lundholm samt dep.sekr. Fredrik Opander,

2014-04-29 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-04-10 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Skatteavtal mellan Sverige och Georgien SkU25 Prop. 2013/14:149 Beredning och justering Föredragande: Brynolf 4. Ändring i skatteavtalet

2014-04-10 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-04-03 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kommissionens expertgrupp om beskattning av den digitala ekonomin Information Professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan, Jönköping 2. Justering av protokoll 3.

2014-04-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-25 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Information om FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-handlingar 5.

2014-03-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm SkU24 Fortsatt beredning och justering Prop. 2013/14:76 och motioner

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-03-13 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-13 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm SkU24 Justering Prop. 2013/14:76 och motioner Yttrande från försvarsutskottet

2014-03-13 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-06 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration Överläggning Statssekreterare

2014-03-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-27 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverket Information om Rapport 2014-01-08: Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2014-02-27 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Mervärdesskatt SkU18 Justering Motioner Föredragande: Wallin 4. Skatteförfarande och folkbokföring SkU20 Justering Motioner Föredragande:

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Informationsutbyte med Montserrat SkU22 Justering Prop. 2013/14:62 Föredragande: Brynolf 4. Överlämnande av motion Mot. 2013/14:Sk304

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Beskattning av företag, kapital och fastighet SkU17 Beredning Motioner Föredragande: Berggren 4. Punktskatter SkU19 Beredning

2014-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-23 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Överlämnande och mottagande av motioner 4. Mervärdesskatt SkU18 Beredning Motioner Föredragande: Wallin 5. Skatteförfarande och

2014-01-23 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kronofogden Information Rikskronofogde Eva Liedström Adler, IT-direktör Pär Rasmusson och verksamhetschef Sven Kihlgren, Kronofogden 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Vårens preliminära ärende- och sammanträdesplan 4. EU-dokument 5. Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

2014-01-16 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-handlingar 4. Förslag om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt SkU4y Justering Föredragande: Brynolf

2013-11-28 11:00:00

Paginering