Dokument & lagar (53 563 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar,

2020-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 5-37 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Riksrevisionen om granskningsrapport RiR 2020: 15 Att s tyra utbildning till ämneslärare Riksrevisorn

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats Information Statsrådet Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt,

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Miljömålsberedningen Ordförande Emma Nohrén och sekretariat lämnar information om Miljömålsberedningens

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet KU4 Justering Prop. 2019/20:173

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ4-43 SfU:s sessionssal OBS Lokalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Rikspolischef Anders Thornberg med medarbetare besöker utskottet 3. Justering av protokoll

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 9-54 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden FiU8 Beredning Prop. 2019/20:195 Föredragande:

2020-09-29 11:00:00

Skriftlig fråga 2020/21:112 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:112 Processer för miljötillstånd av Ann-Sofie Alm M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Det händer spännande saker på Sotenäset, Sotenäs kommun, på västkusten. Norska staten satsar tillsammans med ett stort antal hightechbolag, däribland svenska Vattenfall, stora pengar på Europas största laxodling

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:112 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:111 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:111 En nationell plan för väg 171 av Ann-Sofie Alm M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Det händer spännande saker på Sotenäset, Sotenäs kommun, på västkusten. Norska staten satsar tillsammans med ett stort antal hightechbolag, däribland svenska Vattenfall, stora pengar på Europas största laxodling

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:111 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:110 av David Josefsson (M)

Fråga 2020/21:110 Fri hyressättning av David Josefsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I dag anses hyror vara skäliga om de följer bruksvärdesprincipen eller om de vid nyproduktion sätts genom överenskommelse om så kallad presumtionshyra mellan hyresvärd och en på orten etablerad hyresgästorganisation.

Inlämnad: 2020-09-24 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:110 av David Josefsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:109 av Robert Hannah (L)

Fråga 2020/21:109 Kinas agerande mot Hongkong av Robert Hannah L till Utrikesminister Ann Linde S Hongkong är en demokratisk och självstyrd region i Kina som styrs enligt principen ett land, två systemDet är den enda platsen där man kan kritisera den kinesiska regimen utan risk för förtryck och förföljelser. Men det har

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:109 av Robert Hannah (L) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:108 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2020/21:108 Låga resultat för subventionerade anställningar av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S När man tar del av regeringens budget kan man liksom tidigare konstatera att antal reguljära jobb utan stöd som man går till efter avslutat arbetsmarknadspolitiskt program eller subventionerad

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:108 av Magnus Persson (SD) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:107 av Magnus Persson (SD)

Fråga 2020/21:107 Organiserad brottslighet inom Arbetsförmedlingen av Magnus Persson SD till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Vi har kunnat ta del av information från Arbetsförmedlingen själv att den organiserade brottsligheten utnyttjar och har infiltrerat myndigheten för att bedriva brott mot välfärdssystemet.

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Skriftlig fråga 2020/21:107 av Magnus Persson (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:106 av Caroline Nordengrip (SD)

Fråga 2020/21:106 Situationen för deltidsbrandmän av Caroline Nordengrip SD till Statsrådet Mikael Damberg S I februari 2018 tillsatte regeringen Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster A 2018:01Utredningen redovisade sina förslag den 15 juni i år. Regeringen ser att det i nuläget inte

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:106 av Caroline Nordengrip (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:105 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:105 Företagsflykt på grund av energikris av Björn Söder SD till Statsrådet Anders Ygeman S På grund av den svenska energikrisen riskerar Sverige att mista företag som i stället flyttar sin verksamhet utomlands. Det skulle kunna vara mer fördelaktigt att ha vår produktion i något annat EU-land på grund av

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:105 av Björn Söder (SD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:104 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:104 Utebliven proposition om statens stöd till trossamfund av Björn Söder SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Under våren skulle regeringen ha lämnat en proposition till riksdagen som skulle reglera statens stöd till trossamfunden med nya demokratikriterier. Kriterierna för stöd skulle skärpas.

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:104 av Björn Söder (SD) (pdf, 77 kB)

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-24 10:00 Plats: RÖ5-37 f.d. BoU:s sessionssal Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Föreningen Rymdforum Styrelseordföranden i föreningen Rymdforum Sverige och vicerektor

2020-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-24 10:00 Plats: RÖ 9-54 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Folkhälsomyndigheten Företrädare från Folkhälsomyndigheten informerar om pneumokockvaccination. 3. Justering av

2020-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-24 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Justering av protokoll 3. Kommerskollegiums arbete mot handelshinder informationsinhämtningens avgörande betydelse Information

2020-09-24 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-24 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket JuU2 Justering Proposition 2019/20:169 och motioner

2020-09-24 10:00:00