Dokument & lagar (67 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälning 4. Justering Justering av bet. 2006/07:FöU5 Kärnteknisk säkerhet

2007-03-29 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälning 4. Justering Justering av bet. 2006/07:FöU6 Behandling av person-

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Särskilde utredaren Anders Svärd orienterar om Utredningen om nationell krisledning Fö 2006:02 3.

2007-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Fråga om Sammansatt utrikes- och försvarsutskott 5. Överläggning

2007-03-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsdepartementet lämnar information m a a proposition 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos

2007-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Föredragning för UU och FöU 11.00 Föredragning av UD angående KFOR-propositionen. Obs Denna föredragning äger rum i UU:s sessions-

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling avbet 2006/07:FöU4 Krishantering

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om läget m.m. i Afghanistan 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning kl. 10.00 Utrikesdepartementet om situationen i Kosovo m.m. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering Justering av förslag till bet. 2006/07:FöU3 Märkning av plastiska sprängämnen KHS 3. Föredragning Försvarsmakten

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till bet 2006/07:FöU3 Märkning

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.00 Statssekreterare HG Wessberg ger information m.a.a. EU:s rådsmöten 3. Justering av protokoll

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU1 Justering av bet. FöU1 Försvar samt beredskap

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32. Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Preliminär justering FöU1 Preliminär justering av bet. FöU1 Försvar

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Information från Försvarsindustriföreningen 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling av betänkande FöU1 Försvar samt

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Beslut om utskottets arbetsordning 5. Övriga frågor 6. Föredragning

2006-11-16 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till betänkande FöU1 Försvar

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Information av försvarsministern Mikael Odenberg inför kommande GAERC försvarsministermöte. 3. Justering

2006-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Motionssammanställning samt vissa planeringsfrågor 5. Utskottets

2006-11-07 11:00:00