Dokument & lagar (67 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av betänkande FöU2 Justering av betänkande FöU2 Hamnskydd

2006-10-26 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Föredragning Försvarsminister Mikael Odenberg och statssekreterare

2006-10-24 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 09:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling av betänkande FöU2 Hamnskydd KHS

2006-10-19 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 10:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Föredragning Näringdepartementet lämnar information angående prop.

2006-10-17 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 10:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning av FöU2 Behandling av underlag till betänkande FöU2

2006-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder

2006-10-10 14:00:00

Bilaga 2 Försvarsutskottets offentliga utfrågning om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet den 12 april 2007 Försvarsdepartementet HG Wessberg, statssekreterare Helena Lindberg, expeditions- och rättschef Maria Hedegård, departementsråd Daniel Ström, rättssakkunnig Försvarsmakten Marie Hafström, generaldirektör


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information