Dokument & lagar (100 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsdepartementet lämnar information m a a proposition 2006/07:46 Personuppgiftsbehandling hos

2007-03-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 11.00 företrädare för Riksutställningar nämligen generaldirektör Ann Follin informerar utskottet om visioner för det nya Rikutställningar

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Föredragning för UU och FöU 11.00 Föredragning av UD angående KFOR-propositionen. Obs Denna föredragning äger rum i UU:s sessions-

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om vissa EU-frågor Tjänstemän från finansdepartementet föredrar Faktapromemoria 2004/05: FPM17 och tre promemorior från finansdepartementet bifogas

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.30 företrädare för Sveriges Musik- och Kulturskoleråd SMoK nämligen ordförande Per Sjöberg och kanslichef Dag Krafft informerar

2007-03-01 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Intern utfrågning Medlingsinstitutets GD Claes Stråth informerar om Medlingsinstitutets årsrapport och svarar på frågor

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken. Bilagor Bilder från

2007-02-22 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2006/07:KrU2 Museer Reviderat skrivningsförslag bifogas Handläggare: Ingrid Skogö och Hanna Bergman

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Fortsatt behandling avbet 2006/07:FöU4 Krishantering

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 11.00 företrädare för Dansalliansen, nämligen ordförande Laila Freivalds och verksamhetsledare Suzanna Carlsson informerar om den

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Försvarsmakten informerar om läget m.m. i Afghanistan 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Effektiv statsförvaltning FiU12 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2006/07:FiU12 Effektiv

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning kl. 10.00 Utrikesdepartementet om situationen i Kosovo m.m. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering Justering av förslag till bet. 2006/07:FöU3 Märkning av plastiska sprängämnen KHS 3. Föredragning Försvarsmakten

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Offentlig upphandling FiU13 Beslut och justering av Förslag till betänkande 2006/07:FiU13 Offentlig upphandling

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Överläggning Behandling av underlag till bet 2006/07:FöU3 Märkning

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35, Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Företrädare för Moomsteatern i Malmö, nämligen den konstnärlige ledaren Kjell Stjernholm och universitetslektor Barbara Wilczek

2007-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Offentlig upphandling FiU13 Föredragning av Framst. 2006/07:RRS6 Statliga bolag och offentlig upphandling

2007-01-23 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Kulturutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Fastställande av arbetsplan för våren 2007 Förslag till arbetsplan bifogas Handläggare: Per Mårtensson 2. Kl. 11.15 Kulturminister

2007-01-16 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Finansutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Statsbudget för budgetåret 2007 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2006/07:FiU10 Statsbudget för 2007 Förslag delas vid sammanträdet 4. Övriga frågor

2006-12-21