Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (99 träffar)

Omröstning 2006/07:KrU11p3 HBT-frågor i trossamfunden

Votering: betänkande 2006/07:KrU11 Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund, förslagspunkt 3 HBT-frågor i trossamfunden Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr306 yrkande 3. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 1 31

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU11p1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Votering: betänkande 2006/07:KrU11 Stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund, förslagspunkt 1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr216 yrkandena 1 och 2, 2006/07:Kr234 och 2006/07:Kr281 yrkandena 1 och 2. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU10p5 Huvudansvaret för amatörkulturen

Votering: betänkande 2006/07:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 5 Huvudansvaret för amatörkulturen Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr278. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0 0 32 m 79 0 0 18 c 20 0 0 9 fp

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU10p2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen

Votering: betänkande 2006/07:KrU10 Folkbildningsfrågor, förslagspunkt 2 Kommuners och landstings ansvar för stöd till folkbildningen Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr233. Datum: 2007-05-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 99 0 31 m 78

2007-05-10

Omröstning 2006/07:KrU8p2 Annonsering och reklam för spel

Votering: betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 2 Annonsering och reklam för spel Riksdagen avslår motion 2006/07:So464 yrkande 48. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 86 0 0 11 c 23

2007-04-12

Omröstning 2006/07:KrU8p1 Reglerad spelmarknad

Votering: betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor, förslagspunkt 1 Reglerad spelmarknad Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr222, 2006/07:Kr284 yrkande 7, 2006/07:Kr286 yrkande 1, 2006/07:Kr292, 2006/07:Kr324, 2006/07:Kr327 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ201 yrkande 3. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan

2007-04-12

Omröstning 2006/07:KrU7p1 Icke-diskriminerande scenkonst

Votering: betänkande 2006/07:KrU7 Teater-dans- och musikfrågor, förslagspunkt 1 Icke-diskriminerande scenkonst Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr240 yrkande 1. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 86 0 0 11 c

2007-04-12

Omröstning 2006/07:KrU6p2 Biblioteksverksamheten

Votering: betänkande 2006/07:KrU6 Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter, förslagspunkt 2 Biblioteksverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr212, 2006/07:Kr272 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Kr285 yrkandena 1-4 och 6. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti

2007-04-12

Omröstning 2006/07:KrU5p3 Stora idrottsevenemang m.m.

Votering: betänkande 2006/07:KrU5 Idrottsfrågor, förslagspunkt 3 Stora idrottsevenemang m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr204, 2006/07:Kr218 yrkande 3, 2006/07:Kr255, 2006/07:Kr259 yrkande 1 och 2006/07:Kr314. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja Nej Avstående

2007-03-14

Omröstning 2006/07:KrU5p6 HBT-frågor m.m.

Votering: betänkande 2006/07:KrU5 Idrottsfrågor, förslagspunkt 6 HBT-frågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U294 yrkande 31, 2006/07:So463 yrkandena 23-25, 2006/07:Kr306 yrkande 2 och 2006/07:Kr308 yrkande 1. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v, mp Parti Ja Nej

2007-03-14

Omröstning 2006/07:KrU4p2 HBT-kompetens inom kulturlivet

Votering: betänkande 2006/07:KrU4 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 2 HBT-kompetens inom kulturlivet Riksdagen avslår motion 2006/07:K312 yrkande 33. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 1 20 m 86 0 0 11 c 24

2007-03-14

Omröstning 2006/07:KrU4p9 Namnsdagslängd

Votering: betänkande 2006/07:KrU4 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 9 Namnsdagslängd Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr238. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 86 0 0 11 c 23 0 0 6 fp 22 0 0 6 kd

2007-03-14

Omröstning 2006/07:KrU4p3 HBT-museum m.m.

Votering: betänkande 2006/07:KrU4 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 3 HBT-museum m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr306 yrkande 1 och 2006/07:Kr308 yrkande 2. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 108 0 2 20 m

2007-03-14

Omröstning 2006/07:KrU4p5 Feministisk handlingsplan för jämställd kultur m.m.

Votering: betänkande 2006/07:KrU4 Övergripande kulturfrågor, förslagspunkt 5 Feministisk handlingsplan för jämställd kultur m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr237 och 2006/07:Kr242 yrkande 7. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-03-14

Omröstning 2006/07:KrU2p1 Samernas konst

Votering: betänkande 2006/07:KrU2 Museer, förslagspunkt 1 Samernas konst Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr202 yrkande 2. Datum: 2007-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 20 m 86 0 0 11 c 23 0 0 6 fp 21 0 0 7 kd 20

2007-03-14

Omröstning 2006/07:KrU1p7 Halvering av tillståndsperiodens längd

Votering: betänkande 2006/07:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 7 Halvering av tillståndsperiodens längd Riksdagen godkänner regeringens förslag att korta tillståndsperioden för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Därmed bifaller riksdagen

2006-12-13

Omröstning 2006/07:KrU1p19 Statistik över konstnärsstöd

Votering: betänkande 2006/07:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 19 Statistik över konstnärsstöd Riksdagen avslår motion 2006/07:Kr241 yrkande 3. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110

2006-12-13

Omröstning 2006/07:KrU1p16 Barn- och ungdomskultur

Votering: betänkande 2006/07:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 16 Barn- och ungdomskultur Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr311, 2006/07:Kr315 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Kr319. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti

2006-12-13

Omröstning 2006/07:KrU1p11 Förslag om avslag på proposition 2006/07:16

Votering: betänkande 2006/07:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 11 Förslag om avslag på proposition 2006/07:16 Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr1 yrkande 1, 2006/07:Kr2 yrkande 1 och 2006/07:Kr3. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-12-13

Omröstning 2006/07:KrU1p17 Ökat kulturanslag för nationella minoriteter

Votering: betänkande 2006/07:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, förslagspunkt 17 Ökat kulturanslag för nationella minoriteter Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K348 yrkande 1 och 2006/07:K350 yrkande 8. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 v Parti

2006-12-13