Dokument & lagar (161 träffar)

Svensk författningssamling 2009:145

2009-03-12

Svensk författningssamling 2009:130

2009-03-05

Svensk författningssamling 2009:128

2009-03-05

Svensk författningssamling 2009:99

2009-03-02

Svensk författningssamling 2009:93

2009-02-19

Svensk författningssamling 2009:55

2009-02-05

Svensk författningssamling 2009:47

2009-02-05

Svensk författningssamling 2009:28

2009-01-22

Svensk författningssamling 2009:2

2008-12-30

Svensk författningssamling

Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdat den 15 juni 1918. AVDELNING I. Allmänna föreskrifter. i. Riksbanken förbliver under riksdagens garanti samt förvaltas av därtill förordnade fullmäktige efter av Konungen och riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1918-06-15

Svensk författningssamling (pdf, 2903 kB)

Svensk författningssamling 1918:163

1918-04-02