Dokument & lagar (6 891 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:748 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister

Dnr U2014/4718/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:748 av Ulf Holm MP Ekonomiska förutsättningar för spetsutbildningar i teoretiska ämnen Ulf Holm har frågat mig om jag avser att agera så att spetsutbildningar i teoretiska ämnen får goda förutsättningar

Svarsdatum: 2014-08-27 Frågeställare: Ulf Holm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:748 besvarad av Jan Björklund (FP), utbildningsminister (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:773 av Eva Sonidsson (S)

Fråga 2013/14:773 Fiskodlingar i världsarvet Höga kusten av Eva Sonidsson S till Miljöminister Lena Ek C Höga kusten med sin unika och värdefulla kultur- och naturmiljö blev världsarv år 2000 och därmed en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara. Nu är detta världsarv i fara. Fiskodlingar i området är orsaken till

Inlämnad: 2014-08-27 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2013/14:773 av Eva Sonidsson (S) (pdf, 77 kB)

Utskottsmöte 2013/14:40 Tisdag 2014-08-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40 Datum och tid: 2014-08-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Extra jordbruksråd den 5 september 2014 Statssekreterare Magnus Kindbom lämnar information inför ett extra jordbruksråd med anledning av det ryska importstoppet för

2014-08-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Måndag 2014-08-25 kl. 09:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-08-25 09:30 Plats: RÖ 4-30 1. Anmälningar 2. Inkomna EU-dokument 3. EU-förslag om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut KOM2014

2014-08-25 09:30:00

Skriftlig fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S)

Fråga 2013/14:774 Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen av Johan Löfstrand S till Statsrådet Maria Larsson KD De senaste åren har vårdföretaget Attendo Sverige AB, som ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners, sammankopplats med en rad skandaler inom vårdområdet. Det har rört sig om missförhållanden och vanvård,

Inlämnad: 2014-08-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:774 av Johan Löfstrand (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:772 av Sara Karlsson (S)

Fråga 2013/14:772 Översyn av skyddsbehov av Sara Karlsson S till Statsrådet Tobias Billström M Nyligen rapporterade SVT att situationen i norra Irak inte föranleder någon ny bedömning av Migrationsverket vad gäller de yazidiska kurder som sökt uppehållstillstånd i Sverige. Situationen för denna minoritet i Irak har varit

Inlämnad: 2014-08-25 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2013/14:772 av Sara Karlsson (S) (pdf, 67 kB)

Utskottsmöte 2013/14:33 Fredag 2014-08-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid: 2014-08-22 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Insatser och utmaningar vid skogsbranden i Västmanland de drabbade kommunernas perspektiv Information Företrädare från berörda kommuner 2. Länsstyrelsen presenterar sitt perspektiv

2014-08-22 10:00:00

Svar på skriftlig fråga 2013/14:752 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:702 av Yilmaz Kerimo S Situationen för den kristna befolkningen i Irak, fråga 2013/14:731 av Robert Halef KD Kristna folkgrupper i Irak, fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg KD Låt inte historien upprepas, fråga 2013/14:745 av Roger Haddad FP De

Svarsdatum: 2014-08-22 Frågeställare: Shadiye Heydari (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:752 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:747 besvarad av Beatrice Ask (M), justitieminister

Dnr Ju2014/4981/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell MP Lagen om medling Per-Johan Emtell har frågat mig hur jag ser på mitt och departementets ansvar för att lagen 2002:445 om medling med anledning av brott medlingslagen ska tillämpas på det

Svarsdatum: 2014-08-22 Frågeställare: Per-Johan Emtell (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:747 besvarad av Beatrice Ask (M), justitieminister (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:746 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:702 av Yilmaz Kerimo S Situationen för den kristna befolkningen i Irak, fråga 2013/14:731 av Robert Halef KD Kristna folkgrupper i Irak, fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg KD Låt inte historien upprepas, fråga 2013/14:745 av Roger Haddad FP De

Svarsdatum: 2014-08-22 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:746 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:745 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:702 av Yilmaz Kerimo S Situationen för den kristna befolkningen i Irak, fråga 2013/14:731 av Robert Halef KD Kristna folkgrupper i Irak, fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg KD Låt inte historien upprepas, fråga 2013/14:745 av Roger Haddad FP De

Svarsdatum: 2014-08-22 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:745 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:742 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:702 av Yilmaz Kerimo S Situationen för den kristna befolkningen i Irak, fråga 2013/14:731 av Robert Halef KD Kristna folkgrupper i Irak, fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg KD Låt inte historien upprepas, fråga 2013/14:745 av Roger Haddad FP De

Svarsdatum: 2014-08-22 Frågeställare: Tuve Skånberg (KD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:742 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:731 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:702 av Yilmaz Kerimo S Situationen för den kristna befolkningen i Irak, fråga 2013/14:731 av Robert Halef KD Kristna folkgrupper i Irak, fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg KD Låt inte historien upprepas, fråga 2013/14:745 av Roger Haddad FP De

Svarsdatum: 2014-08-22 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:731 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:702 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:702 av Yilmaz Kerimo S Situationen för den kristna befolkningen i Irak, fråga 2013/14:731 av Robert Halef KD Kristna folkgrupper i Irak, fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg KD Låt inte historien upprepas, fråga 2013/14:745 av Roger Haddad FP De

Svarsdatum: 2014-08-22 Frågeställare: Yilmaz Kerimo (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:702 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 47 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:771 av Siv Holma (V)

Fråga 2013/14:771 Ersättningsregler för kringboende vid Malmfältsgruvornas expansion av Siv Holma V till Statsrådet Peter Norman M I Kiruna och Malmberget flyttar man stora delar av samhället för att LKAB:s gruvor ska kunna fortsätta att växa. Berörda Malmfältsbor känner sig otrygga vad gäller den ekonomiska ersättningen

Inlämnad: 2014-08-22 Besvarare: Peter Norman (M)

Skriftlig fråga 2013/14:771 av Siv Holma (V) (pdf, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:732 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund V Situationen i Palestina, fråga 2013/14:721 av Peter Persson S Situationen i Palestina och fråga 2013/14:732 av Anders Karlsson S om Dödandet i Gaza Torbjörn Björlund, Peter Persson och Anders Karlsson har frågat mig

Svarsdatum: 2014-08-21 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:732 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (doc, 63 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:732 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:721 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund V Situationen i Palestina, fråga 2013/14:721 av Peter Persson S Situationen i Palestina och fråga 2013/14:732 av Anders Karlsson S om Dödandet i Gaza Torbjörn Björlund, Peter Persson och Anders Karlsson har frågat mig

Svarsdatum: 2014-08-21 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:721 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (doc, 63 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:721 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:718 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund V Situationen i Palestina, fråga 2013/14:721 av Peter Persson S Situationen i Palestina och fråga 2013/14:732 av Anders Karlsson S om Dödandet i Gaza Torbjörn Björlund, Peter Persson och Anders Karlsson har frågat mig

Svarsdatum: 2014-08-21 Frågeställare: Torbjörn Björlund (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:718 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (doc, 63 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:718 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 33 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:717 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson V Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen Jacob Johnson har frågat mig vad jag avser göra för att kurdiska barnböcker som fastnat i den turkiska tullen ska nå sin adressat i Diyarbakir. Ambassaden i Ankara har kontinuerlig

Svarsdatum: 2014-08-21 Frågeställare: Jacob Johnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:717 besvarad av Carl Bildt (M), utrikesminister (docx, 39 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:770 av Mattias Jonsson (S)

Fråga 2013/14:770 Västsvenska paketet av Mattias Jonsson S till Finansminister Anders Borg M Den 20 augusti meddelade kommunalrådet Martin Wannholt i Göteborg, med ansvar för infrastruktur, att han inte vill se Västlänken i det så kallade västsvenska paketet. Martin Wannholt ser uppenbarligen inte behovet av fler jobb,

Inlämnad: 2014-08-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:770 av Mattias Jonsson (S) (pdf, 76 kB)