Dokument & lagar (6 891 träffar)

Skriftlig fråga 2013/14:752 av Shadiye Heydari (S)

Fråga 2013/14:752 Den kritiska situationen i Irak och Kurdistan av Shadiye Heydari S till Utrikesminister Carl Bildt M Situationen i Irak och Kurdistan är kritisk sedan terrororganisationen Islamiska staten, IS tidigare ISIStagit över Mosul och Shingal/Sinjarområdet och tvingat tusentals att fly. Över en miljon flyktingar

Inlämnad: 2014-08-14 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:752 av Shadiye Heydari (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:751 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2013/14:751 Ändrade regler för behörighet att söka in på polisutbildningen av Ulla Andersson V till Justitieminister Beatrice Ask M Polisen har ändrat sitt system för att söka in till polisutbildningen. Det innebär att alla de människor som läst in ämnen och fått högskolebehörighet via Folkhögskolorna har blivit

Inlämnad: 2014-08-13 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:751 av Ulla Andersson (V) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:750 av Kristina Nilsson (S)

Fråga 2013/14:750 Insulinpumpar av Kristina Nilsson S till Socialminister Göran Hägglund KD Det statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutade förra året att slopa statliga subventioner till insulinpumpar för diabetiker. I stället skulle de i fortsättningen tillhandahållas av landsting. Idag har 16 av landets

Inlämnad: 2014-08-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:750 av Kristina Nilsson (S) (pdf, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:744 besvarad av Gunvor G Ericson (MP)

Dnr S2014/5697/EIS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson MP Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter CESCR Gunvor G Ericson har frågat mig vilka skäl ligger till grund för beslutet att inte underteckna tilläggsprotokollet från 2008 till

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:744 besvarad av Gunvor G Ericson (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:737 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr Fi2014/2618 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:737 av Peter Persson S Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk Peter Persson har frågat mig om jag avser att lämna en skrivelse till riksdagen om kampen mot det globala skattefusket. Skatteflykt och aggressiv skatteplanering

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:737 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:727 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2583 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:727 av Hans Olsson S Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ge möjlighet till återkallande utifrån något av det som uppges vara Skatteverkets förslag

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:727 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S)

Dnr Fi2014/2630 Finansdepartementet Finansmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt S Bankerna och besöksnäringen Hannah Bergstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta gentemot bankerna för att förbättra lånemöjligheterna för småföretag i allmänhet och företag inom

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hannah Bergstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:726 besvarad av Hannah Bergstedt (S) (docx, 45 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2581 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:725 av Hans Olsson S Säkerhet för skatteskulder Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att införa en minsta säkerhet för skattekrav för att minska fusket kring alkohol- och tobaksskatterna. Nya bestämmelser

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:725 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2580 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:724 av Hans Olsson S Skatteupplagsinnehavare Hans Olsson har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förändringar av lagstiftningen om skatteupplag genom att göra tillståndet till upplagshavare personligt, varigenom ingen

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:724 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr Fi2014/2579 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:722 av Hans Olsson S Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten Hans Olsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att ett krav införs på att kontrolluppgifter undertecknas av behörig firmatecknare, detta för att bekämpa

Svarsdatum: 2014-08-12 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:722 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 35 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:749 av Jens Holm (V)

Fråga 2013/14:749 Klimatanpassning av Jens Holm V till Miljöminister Lena Ek C I ljuset av den omfattande branden i Västmanland framstår det som allt viktigare att anpassa vårt samhälle till ett förändrat klimat. Behov av att klimatanpassa Sverige uppmärksammades redan 2007 i slutbetänkandet från Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Inlämnad: 2014-08-12 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2013/14:749 av Jens Holm (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:748 av Ulf Holm (MP)

Fråga 2013/14:748 Ekonomiska förutsättningar för spetsutbildningar i teoretiska ämnen av Ulf Holm MP till Utbildningsminister Jan Björklund FP Sedan en tid tillbaka finns nationella spetsutbildningar i teoretiska ämnen vid ett antal olika gymnasier i landet, bland annat genom historieprogrammet vid Katedralskolan i Lund.

Inlämnad: 2014-08-12 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2013/14:748 av Ulf Holm (MP) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP)

Fråga 2013/14:747 Lagen om medling av Per-Johan Emtell MP till Justitieminister Beatrice Ask M Lagen om medling vid brott tillkom 2002 och BRÅ fick i uppdrag att under en femårsperiod svara för att underlätta implementeringen av lagen. Kommunerna fick det huvudsakliga ansvaret för att tillämpa lagen. Andra berörda myndigheter

Inlämnad: 2014-08-11 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:747 av Per-Johan Emtell (MP) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:746 av Amineh Kakabaveh (V)

Fråga 2013/14:746 Isis krig mot civila i Syrien och Irak av Amineh Kakabaveh V till Utrikesminister Carl Bildt M Våldet och kriget eskalerar för var dag i Mellanöstern. Detta till följd av bl.a. inbördeskriget i Syrien samt det sekteristiska kriget mellan olika religiösa och etniska grupper i Irak sedan USA:s invasion

Inlämnad: 2014-08-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:746 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:739 besvarad av Tina Ehn (MP)

Dnr Ku2014/1310/MFI Kulturdepartementet Kultur- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:739 av Tina Ehn MP Framtiden för tidningen 8 SIDOR Tina Ehn har frågat mig om jag avser att utreda frågan vidare om tidningen 8 SIDOR kan bli en del av public service-uppdraget, och om inte, på vilket sätt jag

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Tina Ehn (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:739 besvarad av Tina Ehn (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:738 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr S2014/5630/PBB Socialdepartementet Civil- och bostadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:738 av Peter Persson S Bostadsbrist Peter Persson har frågat mig vilka direkt bostads- och hyresrättsproducerande åtgärder jag avser att vidta. Under alliansregeringens första mandatperiod avvecklades de kostnadsdrivande

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:738 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr S2014/5629/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson S Växande sjuktal Anders Karlsson har frågat mig hur jag avser att hantera de växande sjuktalen. En viktig fråga för regeringen är att minska det omfattande utanförskapet från arbetsmarknaden.

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:736 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 42 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S)

Dnr M2014/1741/Nm Miljödepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:735 av Hans Olsson S Plasthotet mot haven och människan Hans Olsson har frågat mig vilka lagstiftningsinitiativ jag avser att ta i Sverige och inom EU mot den plast och de partiklar av plast som utgör ett växande problem för havsmiljön

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S) (doc, 56 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:735 besvarad av Hans Olsson (S) (docx, 35 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr Ju/2014/4759,4760/ Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:733 EU-stopp för legoknektar och fråga 2013/14:734 Svenska legosoldater av Anders Karlsson S Anders Karlsson har frågat genom vilka åtgärder och initiativ inom EU utrikesministern vill få till stånd ett EU-

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:734 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 32 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S)

Dnr Ju/2014/4759,4760/ Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:733 EU-stopp för legoknektar och fråga 2013/14:734 Svenska legosoldater av Anders Karlsson S Anders Karlsson har frågat genom vilka åtgärder och initiativ inom EU utrikesministern vill få till stånd ett EU-

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:733 besvarad av Anders Karlsson (S) (docx, 32 kB)