Dokument & lagar (6 891 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S)

Dnr Ju/2014/4318/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson S Lokala polisstationer Pia Nilsson har frågat mig om vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att omorganisationen till en nationell polismyndighet inte ska leda till färre lokala polisstationer.

Svarsdatum: 2014-07-08 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:708 besvarad av Anna Wallén (S)

Dnr Ju2014/4317 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:708 av Anna Wallén S Översyn av våldtäktslagstiftningen Anna Wallén har, mot bakgrund av ett riksdagsinitiativ rörande bl.a. en översyn av våldtäktslagstiftningen, frågat mig när utredningsdirektivet kommer. Det är viktigt

Svarsdatum: 2014-07-08 Frågeställare: Anna Wallén (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:708 besvarad av Anna Wallén (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S)

Dnr N2014/2973/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson S Inledda prov med ryskt kärnbränsle Lars Eriksson har frågat mig om jag anser att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:712 besvarad av Carina Adolfsson Elgestam (S)

N2014/2971/ENT Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:712 av Carina Adolfsson Elgestam S Regelförenklingar för att starta och driva företag Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag och regeringen tänker vidta för åtgärder för att regelförenklingsarbetet utvecklas och blir

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:712 besvarad av Carina Adolfsson Elgestam (S) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP)

Fråga 2013/14:719 Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk av Helena Leander MP till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C I slutet av år 2007 kom en ändring av en EG-förordning om ekologisk produktion som skapade ett enhetligt europeiskt regelverk för ekologisk märkning. Enligt denna får ekologiska produkter

Inlämnad: 2014-07-07 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:710 besvarad av Markus Wiechel (SD)

Dnr 2014/5196/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:710 av Markus Wiechel SD Könsstympning Markus Wiechel har frågat justitieministern om denna inte anser att det är dags att stärka lagstiftningen kring könsstympning ytterligare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2014-07-03 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:710 besvarad av Markus Wiechel (SD) (docx, 62 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:706 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4262/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:706 av Richard Jomshof SD Terrorresor Richard Jomshof har frågat mig om jag delar Sverigedemokraternas uppfattning att den som trots avrådan och varning väljer att lämna Sverige för att strida för exempelvis al-Qaida

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:706 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:705 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4261 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:705 av Richard Jomshof SD Att införa brottsrubriceringen grovt sexköpsbrott Richard Jomshof har frågat mig om jag är nöjd med dagens situation vad gäller sexköp i allmänhet och sexköp av barn i synnerhet. Han undrar dessutom

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:705 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:704 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4260 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:704 av Richard Jomshof SD Förbud mot hitrest tiggeri Richard Jomshof har frågat mig om jag är villig att utreda möjligheten att införa ett svenskt förbud mot det hitresta tiggeriet. Tiggeri som sådant är inte olagligt i Sverige.

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:704 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:703 besvarad av Markus Wiechel (SD)

Dnr Ju 2014/4274 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:703 av Marcus Wiechel SD Avskaffande av EBO-lagen Marcus Wiechel har frågat civil- och bostadsministern om regeringen kan tänka sig att avskaffa den så kallade EBO-lagen, och om inte, vad ska då minska risken för ökad bostadssegregation

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:703 besvarad av Markus Wiechel (SD) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S)

Dnr A2014/2449/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:700 av Pia Nilsson S Ungdomsarbetslösheten i Sala Pia Nilsson har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Sala. Jag har nyligen svarat på snarlika frågor om ungdomsarbetslösheten

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:698 besvarad av Olle Thorell (S)

Dnr A2014/2429/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:698 av Olle Thorell S Ungdomsarbetslösheten i västra Mälardalen Olle Thorell har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Köping, Arboga och Kungsör. Ungdomsarbetslösheten har sedan

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:698 besvarad av Olle Thorell (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S)

Dnr S2014/5104/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:701 av Jörgen Hellman S Brister om lagstiftningen om sjukpenning Jörgen Hellman har frågat mig om vissa regler om sjukpenning kommer att ses över. Den dom som frågeställaren hänvisar till gäller en person anställd

Svarsdatum: 2014-06-30 Frågeställare: Jörgen Hellman (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:701 besvarad av Jörgen Hellman (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:699 besvarad av Olle Thorell (S)

Dnr N2014/2897/TE Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:699 av Olle Thorell S E18 mellan Köping och Västerås Olle Thorell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att transporterna på E18 mellan Köping och Västerås sker på ett säkert sätt, i stället

Svarsdatum: 2014-06-30 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:699 besvarad av Olle Thorell (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund (V)

Fråga 2013/14:718 Situationen i Palestina av Torbjörn Björlund V till Utrikesminister Carl Bildt M Under de senaste dagarna och veckorna har Israel trappat upp sin aggression och sina trakasserier mot palestinier på Västbanken och i Gaza. Skälet sägs vara kidnappning av israeliska bosättarungdomar. Som vanligt tar Israel

Inlämnad: 2014-06-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:718 av Torbjörn Björlund (V) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson (V)

Fråga 2013/14:717 Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen av Jacob Johnson V till Utrikesminister Carl Bildt M Ett svenskt förlag Apec som har specialiserat sig på barnböcker som har översatts från svenska till kurdiska har de tre senaste åren medverkat vid en bokmässa i Diyarbakır i sydöstra Turkiet. Förlaget

Inlämnad: 2014-06-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson (V) (pdf, 70 kB)

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-06-26 kl. 08:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-06-26 08:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverket Information Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket och Börje Noring, riksexpert/skatterevisor vid Storföretagsskattekontoret i Göteborg 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2014-06-26 08:00:00

Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP)

Dnr Ju/2014/4119/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:693 av Roger Haddad FP Närpolisens verksamhet Roger Haddad har frågat mig om vad jag och regeringen kan göra för att förtydliga polisens brottsförebyggande uppdrag. Ett av de mest effektiva sätten att öka tryggheten

Svarsdatum: 2014-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (FP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP) (doc, 59 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:693 besvarad av Roger Haddad (FP) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:687 besvarad av Carina Hägg (S)

Dnr Ju2014/4030/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:687 av Carina Hägg S Stridande till Syrien Carina Hägg har frågat utrikesministern vilka åtgärder ministern och regeringen har vidtagit med anledning av resande till Syrien. Som ansvaret är fördelat inom regeringen

Svarsdatum: 2014-06-26 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:687 besvarad av Carina Hägg (S) (docx, 41 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson (S)

Fråga 2013/14:716 Lokala polisstationer av Pia Nilsson S till Justitieminister Beatrice Ask M Polisen genomför just nu en stor omorganisation, som ska vara klar till årsskiftet. Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter slås ihop till en myndighet med sju polisregioner och 99 lokalpolisområden. Västmanland ska tillhöra

Inlämnad: 2014-06-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson (S) (pdf, 67 kB)