Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 2013/14:Sf22 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf22 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor SD472 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dröjsmålsränta endast får tas ut vid anstånd om återbetalningskrav eller avbetalningsplan


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf22 av David Lång (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Sf20 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf20 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta SD453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den gällande nedsättningen av socialavgifterna för ungdomar.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf20 av David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta S26006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:116. Motivering Regeringen har misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sf17 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf17 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea SD464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Motivering Regeringen föreslår i proposition


Utskottsberedning: 2013/14:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf17 av David Lång (SD) (doc, 55 kB)

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-04-01 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-04-01 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder

2014-04-01 11:00:00

Motion 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor V050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att göra det möjligt att ta ut ränta för sjukersättning som återbetalas om det upprättas en avbetalningsplan eller


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sf18 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf18 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta V044 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta. 2 Propositionens innehåll


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Sf18 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Sf16 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf16 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet MP032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarskapets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Sf16 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Sf15 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf15 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet SD445 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarskapsceremonier. Riksdagen avslår regeringens förslag om en


Utskottsberedning: 2013/14:SfU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Sf15 av David Lång (SD) (doc, 61 kB)

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-03-25 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Beredning Skr. 2013/14:73 och motioner Föredragande: JIL, KS 3. Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet

2014-03-25 11:00:00

Motion 2013/14:Sf14 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf14 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd SD388 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gällande kompletterande


Utskottsberedning: 2013/14:SfU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Sf14 av David Lång (SD) (doc, 61 kB)

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SfU9 Justering Prop. 2013/14:83 och motion Föredragande:

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-11 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Frågor om fri rörlighet för EU-medborgare Information Justitiedepartementet och Socialdepartementet 3. Uppföljning av rörlighetsdirektivets

2014-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-06 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Ministerrådsmöte, sociala frågor EPSCO Återrapportering Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 2. Vägledning för sysselsättningspolitiken och

2014-03-06 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SfU9 Beredning Prop. 2013/14:83 och motion Föredragande:

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-27 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ministerrådsmöte, rättsliga och inrikes frågor RIF Återrapportering Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet 3. EU-frågor på migrationsområdet

2014-02-27 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Inspektionen för socialförsäkringen Generaldirektör Per Molander m.fl. informerar om inspektionens rapporter 2013:16 Försäkringskassans

2014-02-25 10:30:00

Motion 2013/14:Sf13 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf13 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:83 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SD349 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att ta bort definitionen tredjelandsmedborgare. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SfU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Sf13 av David Lång (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Sf12 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf12 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar SD292 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligande i 2 kap. 8 ac utlänningslagen.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2013/14:Sf12 av David Lång (SD) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Sf11 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf11 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande SD291 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att personer i samboförhållanden bör exkluderas från klassificeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Sf11 av David Lång (SD) (doc, 60 kB)