Dokument & lagar (302 träffar)

Motion 2013/14:Sf359 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf359 av Edward Riedl M Ekonomiska frizoner i glesbygden M1197 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden. Motivering I den svenska debatten har under de senaste


Utskottsberedning: 2013/14:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf359 av Edward Riedl (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf358 av Rune Wikström (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf358 av Rune Wikström M Sänkt arbetsgivaravgift i glesbygd M1122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glesbygdsstöd. Motivering Sverige har under många år arbetat med särskilda åtgärder riktade mot geografiskt avgränsade


Utskottsberedning: 2013/14:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf358 av Rune Wikström (M) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf357 av David Lång och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf357 av David Lång och Josef Fransson SD Arbetsgivaravgift i glesbygden SD350 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd. Motivering Många svenska glesbygdskommuner


Utskottsberedning: 2013/14:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf357 av David Lång och Josef Fransson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sf356 av David Lång och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf356 av David Lång och Josef Fransson SD Redovisning av kostnader för asyl- och anhöriginvandring SD351 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen måste redovisa hur stora kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf356 av David Lång och Josef Fransson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. S Underhållsstödet S25074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underhållsstödet bör höjas med 50 kronor per barn och månad. Motivering Underhållsstöd för barn till särlevande föräldrar


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. S Finansiering av hälso- och sjukvård S25126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att ytterligare effektivisera sjukskrivningsprocessen. Motivering Sedan år 2006


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sf350 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf350 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning MP1030 1 Sammanfattning Miljöpartiet de gröna är kritiskt till regeringens stora ingrepp i trygghetssystemen och föreslår flera mer omfattande förbättringar i både sjukförsäkringen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Sf350 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:Sf349 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf349 av Robert Halef KD Ökat internationellt samarbete vid flyktingkatastrofer KD753 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige och EU bör samordna flyktinginsatser i större utsträckning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf349 av Robert Halef (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Sf339 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf339 av Edward Riedl M Villkor för småföretag M1136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra regelverken och arbetsgivaravgifterna för småföretag. Motivering En politik som gynnar


Utskottsberedning: 2013/14:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf339 av Edward Riedl (M) (doc, 52 kB)

Motion 2013/14:Sf324 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf324 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson S Utländska studenter S25138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utländska studenters möjligheter till tillfälligt uppehållstillstånd för att söka arbete samt att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf324 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sf323 av Marie Nordén (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf323 av Marie Nordén S Arbetstillstånd för utländsk arbetskraft S18161 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetstillstånd för utländska studenter. Motivering Antalet utomeuropeiska studenter på svenska högskolor


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf323 av Marie Nordén (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration V280 Sammanfattning Vänsterpartiet anser att Sverige har råd med att både leva upp till enprocentsmålet för biståndet och att ge människor på flykt undan förföljelse en fristad. Vi avvisar därmed att finansieringen till utgiftsområdet


Utskottsberedning: 2013/14:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf319 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom V201 Sammanfattning Vänsterpartiet vill avskaffa sjukpenningens bortre tidsgräns och ersätta den med rättigheter till stöd. Man ska lämna sjukförsäkringen när man har tillräcklig arbetsförmåga, inte p.g.a.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 70 kB)

Motion 2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom V202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf316 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn V203 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen genomförs 2015. Detta är en nödvändig reform för att ge barn tillgång till båda sina föräldrar och för


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:Sf309 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf309 av Rickard Nordin C Överlåtelse av föräldrapenning C352 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överlåtelse av föräldrapenning. Motivering Allt färre barn föds i Sverige idag. Vår demografi är inte lika illavarslande


Utskottsberedning: 2013/14:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf309 av Rickard Nordin (C) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf307 av Edip Noyan (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf307 av Edip Noyan M Förlängningstid vid kärleksinvandring M1753 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att förtydliga vilka särskilda skäl som kan åberopas i förlängningsärenden vid kärleksinvandring.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf307 av Edip Noyan (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sf296 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf296 av Lars Hjälmered M Migrationsregler som underlättar företagande och investeringar M1381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utveckla migrationsreglerna för företagande och investeringar.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf296 av Lars Hjälmered (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Sf289 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf289 av Désirée Pethrus KD Återförening för adopterade barn KD605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra lagstiftningen så att familjeåterförening även omfattar adopterade barn. Motivering Migrationsdomstolen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf289 av Désirée Pethrus (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sf283 av Bino Drummond (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf283 av Bino Drummond M Förlorat medborgarskap M1100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förändra lagstiftningen om medborgarskap i enlighet med intentionerna i denna motion. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:SfU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf283 av Bino Drummond (M) (doc, 54 kB)