Dokument & lagar (165 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 47 Samrådet avslutades den 22 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2013-11-22

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:8 av den 14 november 2013 bifogas 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsatt beredning Handläggare: Ann Aurén,

2013-11-21 09:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 21 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-11-21

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om justering av direktstödet för 2013 Samrådet avslutades den 19 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-11-19

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 46 komplettering Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-11-18

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 46 komplettering 2 Samrådet avslutades den 18 november. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V

2013-11-18

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 10:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:7 av den 7 november 2013 bifogas 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsatt beredning Handläggare: Ann Aurén,

2013-11-14 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-07 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-07 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:6 av den 24 oktober 2013 bifogas 2. Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst KrU3 Justering av förslag till betänkande

2013-11-07 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Torsdag 2013-10-24 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-10-24 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:5 av den 22 oktober 2013 bifogas 2. Yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för budgetåret 2014 Justering Förslag till yttrande

2013-10-24 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:4 av den 15 oktober 2013 bifogas 2. Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst KrU3 Beredning och preliminär ställning

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 09:20

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 09:20 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:3 av den 3 oktober 2013 bifogas 2. Förslag till ramar för 2014 prop. 2013/14:1 Fråga om yttrande till finansutskottet Beredning och preliminär

2013-10-15 09:20:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 41 Samrådet avslutades den 10 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt.

2013-10-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd Iran Samrådet avslutades den 10 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har inkommit.

2013-10-10

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 39 Samrådet avslutades den 26 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, SD, V

2013-10-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd inför rådsbeslut om restriktiva åtgärder mot Zimbabwe Samrådet avslutades den 23 september. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar anmäldes.

2013-10-08

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om tre annoteringar Samrådet avslutades den 7 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2013-10-07

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 40 Samrådet avslutades den 4 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. AM S, MP, V

2013-10-04

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:2 av den 24 september 2013 bifogas 2. Ny bibliotekslag KrU2 Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU2 Ny bibliotekslag Skrivningsförslag

2013-10-03 09:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd krishanteringsinsatser Chile Samrådet avslutades den 3 oktober. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening anmäldes.

2013-10-03

EU-nämndens skriftliga samråd 2013/14

Skriftligt samråd rörande sammanhållningspolitiken Samrådet avslutades den 30 september. Det fanns stöd i EU-nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening anmäldes.

2013-09-30