Dokument & lagar (332 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:KrU201512100900 Torsdag 2015-12-10 kl. 09:00

Planerat sammanträde Kulturutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-12-10 kl. 09:00 Plats: RÖ7-

2015-12-10 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:12 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2015/16:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:12 Datum och tid: 2015-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:11 av den 1 december 2015 2. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över förslag till Kommissionens arbetsprogram för 2016 Kommissionens

2015-12-08 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd inför möte i rådet Rättsliga och inrikes frågor den 3-4 december Samrådet avslutades den 4 december. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Moderaterna har inkommit med följande avvikande mening och medskick samt angett att KD och C har meddelat att de är med på Dp 15 Avvikande mening

2015-12-04

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering II till troliga A-punkter vecka 49 Samrådet avslutades den 4 december. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2015-12-04

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 49 inkl. komplettering Samrådet avslutades den 3 december. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts. Följande medskick har inkommit från Vänsterpartiet: Vänsterpartiet vill ha medföljande medskick, Angående punkten

2015-12-03

Utskottsmöte 2015/16:11 Tisdag 2015-12-01 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2015/16:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11 Datum och tid: 2015-12-01 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:10 av dem 26 november 2015 2. Yttrande till finansutskottet över Extra höständringsbudet för 2015 Justering Förslag till yttrande Eventuella

2015-12-01 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter vecka 48 Samrådet avslutades den 29 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2015-11-29

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2015-11-26 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-26 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:9 av den 19 november 2015 2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Justering Skrivningsförslag Handläggare: Maria

2015-11-26 09:30:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 48 Samrådet avslutades den 26 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening/medskick har anmälts av Moderaterna enligt följande: Vad gäller punkt 5 instämmer vi och vill betona vikten av att beakta kostnadseffektivitet och

2015-11-26

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsbeslut om restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 25 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts.

2015-11-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande rådsbeslut om reform- och förvaltningsuppdrag i Ukraina respektive Libyen Samrådet avslutades den 25 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Följande medskick har inkommit av Moderaterna: Vi anser att det är angeläget att Sverige fortsatt är drivande vad

2015-11-25

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s årsbudget för 2016 Samrådet avslutades den 24 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Sverigedemokraterna enligt följande: Sverigedemokraterna ansluter sig till den avvikande mening som partiet avgav i vid samrådet i

2015-11-24

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 47 inkl. komplettering Samrådet avslutades den 20 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Inga avvikande meningar har anmälts. Följande medskick har inkommit från Centerpartiet: För Centerpartiets del är det av stor vikt att arbeta mot

2015-11-20

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-19 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-19 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:8 av den 17 november 2015 2. Ändringar i kulturmiljölagen KrU3 Justering Skrivningsförslag Handläggare: Maria Ljungkvist 3. Information

2015-11-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:7 av den 10 november 2015 2. Rådsslutsatser om kultur i EU:s yttre förbindelser, med fokus på utvecklingssamarbetet Överläggning Kultur-

2015-11-17 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden Centralafrikanska republiken, Afghanistan och Burundi Samrådet avslutades den 15 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-11-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande godkännande av brev inom ramen för restriktiva åtgärder Iran Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Ingen avvikande mening har anmälts.

2015-11-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 46 Samrådet avslutades den 13 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Moderaterna enligt följande: Från moderaterna vill vi anmäla följande avvikande meningar: 1 Till Coerper II punkt 18 vill vi moderater

2015-11-13

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:6 av den 5 november 2015 2. Information/överläggning i EU-frågor Inför ministerrådsmöte idrottsfrågor Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

2015-11-10 11:00:00

EU-nämndens skriftliga samråd 2015/16

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter vecka 45 Samrådet avslutades den 6 november. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. Avvikande mening har anmälts av Moderaterna enligt följande: Från Moderaterna. Avvikande mening Coreper I punkt 18 och 19: Utan mer information kan vi inte ta ställning

2015-11-06