Dokument & lagar (58 104 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:10 Fredag 2020-10-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-23 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2020-10-23 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-10-22 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksrevisionens aktuella granskningsrapporter Information Riksrevisor Helena Lindberg Tillväxthämmande incitament i

2020-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Protokoll 2019/20:6 3. Anmälningar 4. Inkomna EU-dokument 5. Utgiftsområde 16 Utbildning och

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lektionssal 1 Upprop 1. Medgivande att vara uppkopplad via videolänk 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Helena Lindberg, revisionsledare Sherzod Yarmukhamedov projektledarerevisionsdirektör

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Lokal RÖ4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås, Socialdepartementet, och företrädare

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv NU2y Fortsatt beredning

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:8 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ4-43 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Skyddsjakt på varg MJU5 Fortsatt beredning PM Föredragande: SM 4. Höständringsbudget för

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor JuU5 Justering Proposition 2019/20:200

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap FöU1y Fråga om yttrande till finansutskottet

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: Skandia-salen 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen AU5 Beredning Motioner Föredragande:

2020-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 09:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020 Justering av protokoll 2020/21:5 av den

2020-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Information av riksdagsdirektören m.fl. Fortsatt beredning Prop. 2020/21:1 och

2020-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-22 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om konsumentfrågor på

2020-10-22 08:30:00

Skriftlig fråga 2020/21:269 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:269 Obligatorisk förskola från två års ålder av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S 11 socialdemokratiska riksdagsledamöter, varav två är ledamöter i Socialdemokraternas partistyrelse, föreslår i en motion till Sveriges riksdag att förskolan ska göras obligatorisk från två års ålder.

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:269 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:268 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:268 Det kommunala vetot mot vindkraft av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Per Bolund MP Statsrådet Per Bolund har uttalat att han vill se ett nytt system för att ändra det veto som kommunerna i dag har för etablering av vindkraft. Det är investerarna som ska känna sig trygga med att göra investeringar

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:268 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:267 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:267 Förväntad eleffektbrist av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren har södra Sverige haft problem med elförsörjning. Den nedsatta energiförsörjningen har inneburit att industrier mer eller mindre tvingats stänga ned sin produktion på grund av för höga elpriser vissa tider. Dessa

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:267 av Lotta Olsson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:266 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:266 Skogen som resurs för att reducera koldioxid av Lotta Olsson M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den svenska skogen har en större tillväxt än avhuggning. Virkesförrådet i den svenska skogen ökar. Detta är bra för klimatet på så sätt att en ökande skogsvolym gör att mer CO 2 kan bindas

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:266 av Lotta Olsson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:265 av Lotta Olsson (M)

Fråga 2020/21:265 Problem med energieffekt för industrin av Lotta Olsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Under sommaren har södra Sverige haft problem med elförsörjning. Den nedsatta energiförsörjningen har inneburit att industrier mer eller mindre tvingats stänga ned sin produktion på grund av för höga elpriser vissa

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:265 av Lotta Olsson (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:264 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:264 Flygplatsutredningen av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Parallellt med att regeringen tillsatte Arlandarådet för att utreda och komma med förslag om Arlandas framtid tillsattes även en flygplatsutredning. Den senare kan komma att spela en stor roll för Sveriges alla regionala

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:264 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:263 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:263 Arlandarådets slutrapport av Åsa Coenraads M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Flygets framtid är en fråga som debatteras flitigt just nu. Inte bara på grund av den rådande pandemins påverkan på resandet utan även på grund av den oklarhet som råder om regeringens avsikter med flyget långsiktigt.

Inlämnad: 2020-10-21 Svarsdatum: 2020-10-28 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:263 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 86 kB)