Dokument & lagar (75 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU7 Trossamfund föredr. KD justering 4. KU13 Utnämningspolitiken föredr. TL beredning 5. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU6 Sammanträdesarvoden till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m. föredr. ÅM justering 5. KU4

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU4y konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. föredr. ÅM justering 4. KU7 Trossamfund föredr.

2009-11-05 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Svenska kyrkan Generalsekreterare Lars Friedner, Svenska kyrkan, samt ledamöter i kyrkostyrelsen uppvaktar utskottet med anledning av den

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. TL fortsatt beredning 5. KU8 Förenklat trossamfundsregister

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:4 av den 20 oktober 2009 Protokollet bifogas 2. Uppvaktning med anledning av proposition

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. 1. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. TL Riksdagsdirektören Anders Forsberg kommer kl. 09:00 Administrative direktören Per Bengtsson Ekonomichefen

2009-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:3 av den 15 oktober 2009 Protokoll 2009/10:3 bifogas 2. Justering av yttrande KrU1y

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU9 Obligatoriskt utgiftstak föredr. TL beredning 5. KU8 Förenklat trossamfundregister föredr.

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2009/10:2 från den 13/10 2009 Protokollet bifogas 2. Utfrågning Ledningarna för Sveriges

2009-10-15 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering protokoll 2. Anmälningar 3. KU2 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen föredr. KÖ ev. justering 4. KU3y Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

2009-10-15 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottes plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2009/10:1 från den 29/9 2009 2. Föredragning och preliminär ställning KrU1y ramarna Ev.

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU3 Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag föredr. ÅM justering 4. KU2 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturtuskottets plenisal Föredragningslista 1. Val av vice ordförande 2. Information om regeringens budgetförslag Statssekreterare Ingrid Eiken med medarbetare presenterar regeringens

2009-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen föredr. JJ 4. Vissa förvaltningsärenden föredr. JJ 5. Utnämningsmakten föredr. TL 6. Beredningskravet

2009-09-17 10:00:00