Dokument & lagar (56 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Information angående arbetsordningarna för rådet och Europeiska rådet Statssekreteraren Gustaf Lind och departementsrådet Torbjörn Haak, Statsrådsberedningens

2009-11-24 11:00:00

Framställning / redogörelse 2009/10:RS4

Uppföljning av Riksrevisionsreformen Framställning till riksdagen 2009/10:RS4 Uppföljning av Riksrevisionsreformen Sammanfattning I denna framställning ställer sig riksdagsstyrelsen bakom förslagen i Riksrevi- sionsutredningens båda betänkanden 2008/09:URF1 Uppföljning av Riksrevi- sionsreformen Riksrevisionens styrelse,


Utskottsberedning: 2009/10:KU17 2009/10:KU19 2010/11:KU2
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Följdmotioner: 5

Framställning / redogörelse 2009/10:RS4 (pdf, 1457 kB)

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Sveriges grundlagar och rättsutvecklingen i EU Forskarhearing med professor Ulf Bernitz universitetslektor Eva Edwardsson regeringsrådet Henrik Jermsten

2009-11-19 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU9 Obligatoriskt utgiftstak föredr. TL justering 5. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr.

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU7 Trossamfund föredr. KD justering 4. KU13 Utnämningspolitiken föredr. TL beredning 5. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

2009-11-12 09:00:00

Framställning / redogörelse 2009/10:JO1

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2009/10 mnr: ba1223aa 2009-10-13 13:49:24 pnr: Redogörelse 2009/10:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Omslag Eva Lena Johansson Översättning till engelska av Summary in English: David Jones ISSN 0282-0560 Tryck: Elanders, Vällingby 2009 2 009 1 0:JO1 Innehåll

2009-11-12

Framställning / redogörelse 2009/10:JO1 (pdf, 2431 kB)

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU6 Sammanträdesarvoden till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m. föredr. ÅM justering 5. KU4

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU4y konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. föredr. ÅM justering 4. KU7 Trossamfund föredr.

2009-11-05 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. TL fortsatt beredning 5. KU8 Förenklat trossamfundsregister

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. 1. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr. TL Riksdagsdirektören Anders Forsberg kommer kl. 09:00 Administrative direktören Per Bengtsson Ekonomichefen

2009-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU9 Obligatoriskt utgiftstak föredr. TL beredning 5. KU8 Förenklat trossamfundregister föredr.

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering protokoll 2. Anmälningar 3. KU2 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen föredr. KÖ ev. justering 4. KU3y Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

2009-10-15 09:00:00

Framställning 2009/10:RS1

2000-08-11 16.42 2000-08-11 16.42 1 Riksdagsstyrelsens framställning SAMMANFATTNING 2009/10:RS1 2000-08-11 16.42 2009/10:RS1 SAMMANFATTNING 2009/10:RS1 Riksdagsledamöternas pensionssystem Sammanfattning Riksdagsstyrelsen anser att det är nödvändigt att ändra ledamöternas pensionssystem, inte minst på grund av


Utskottsberedning: 2009/10:KU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2009/10:RS1 (doc, 446 kB)

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU3 Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag föredr. ÅM justering 4. KU2 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen

2009-10-13 11:00:00

Framställning 2009/10:RS3

Riksdagsstyrelsens framställning SAMMANFATTNING 2009/10:RS3 2009/10:RS3 SAMMANFATTNING 2009/10:RS3 Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m. Sammanfattning I detta ärende föreslår riksdagsstyrelsen vissa ändringar i lagen 1989:185 om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och


Utskottsberedning: 2009/10:KU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning 2009/10:RS3 (doc, 80 kB)

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen föredr. JJ 4. Vissa förvaltningsärenden föredr. JJ 5. Utnämningsmakten föredr. TL 6. Beredningskravet

2009-09-17 10:00:00