Dokument & lagar (56 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU40 Säkerhetskontroller vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting föredr. ÅM justering

2010-04-06 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU40 Säkerhetskontroller vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting föredr. ÅM beredning 4. Granskning

2010-03-25 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU43 Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 tredje stycket regeringsformen i visst fall bet. 2009/10:AU5 föredr. ÅM justering 2. KU28 Kommittéberättelse

2010-03-23 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU43 Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 tredje stycket regeringsformen i visst fall bet. 2009/10:AU5

2010-03-18 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet kommer kl. 11:00 Statssekreteraren Christer Hallerby 2.

2010-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Integritet och effektivitet i polisens brottbekämpande verksamhet föredr. BW 4. Åtgärder med anledning av Lavaldomen

2010-03-11 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-Bevakning 4. KU11 Riksdagens arbetsformer föredr. JJ justering 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor

2010-03-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Företrädare för Justitiedepartementet kommer kl. 09:00 Statssekreteraren Magnus G Graner Rättschefen Per Hall Ämnesrådet

2010-03-04 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Subsidiaritetskontrollen 4. EU-bevakning 5. Val till Riksdagens särskilda nämnd, SHA-nämnden föredr. BW 6.

2010-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU29 Statlig förvaltning föredr. JJ justering 4. KU31 Allmänna helgdagar m.m. föredr. LW justering 5. KU36

2010-02-18 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU11 Riksdagens arbetsformer föredr. JJ fortsatt beredning 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 4. Utkast 5. Se särskild

2010-02-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU5y Åtgärder med anledning av Lavaldomen föredr. ÅM justering 4. KU29 Statlig förvaltning föredr. JJ fortsatt

2010-02-11 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU27 Vissa författningsfrågor m.m. föredr. KD justering 5. KU30 Minoritetsfrågor föredr. TL

2010-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU26 Vissa vallagsfrågor föredr. KD justering 4. KU27 Vissa författningsfrågor m.m. föredr. KD fortsatt beredning

2010-02-04 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU15 Sekretess i vissa anställningsärenden föredr. JJ justering 5. KU35 Sekretess vid Skatteverkets

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU26 Vissa vallagsfrågor föredr. KD fortsatt beredning 4. KU30 Minoritetsfrågor föredr. TL beredning 5. KU5y

2010-01-28 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU15 Sekretess i vissa anställningsärenden föredr. JJ fortsatt beredning 5. KU27 Vissa författningsfrågor

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU32 Ett europeiskt medborgarinitiativ föredr. TL fortsatt beredning 5. KU15 Sekretess i vissa

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1.Överläggning i ärendet om presstödet Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer kl. 11:00 Expeditions- och rättschefen Maria Eka Departementsrådet Charlotte

2009-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Överläggning i ärendet om presstödet Statssekreteraren Magnus G Graner kommer kl. 11:00 Politiskt sakkunnig Erik Kristow Expeditions- och rättschef Maria

2009-12-08 11:00:00

Paginering