Dokument & lagar (7 278 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:7 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RV2 Lektionssal 1 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:6 av den 22 oktober 2020 3. Utgiftsram för utgiftsområde

2020-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Torsdag 2020-10-22 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-22 09:30 Plats: RÖ 7-35 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020 Justering av protokoll 2020/21:5 av den

2020-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-15 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-15 09:30 Plats: RÖ4-09 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2020/21:4 av den 24 september 2020 3. Information om EU-frågor Kulturrådet

2020-10-15 09:30:00

Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. MP En grön återstart av kulturen i pandemins spår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka stöd och ersättningar till konstnärer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: AU KrU NU SfU SkU 2020/21:AU5

Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3638 av Anna Sibinska m.fl. (MP) (pdf, 101 kB)

Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping SD Framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur staten kan ta ett ökat ansvar för att säkerställa framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3615 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:3602 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3602 av Runar Filper SD Sverige och svenskan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka och återta det svenska språkets ställning i statliga medier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2020/21:3602 av Runar Filper (SD) (docx, 58 kB) Motion 2020/21:3602 av Runar Filper (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3600 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3600 av Runar Filper SD Värmländsk finnskog med rökstugor som världsarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom Länsstyrelsen Värmland bör verka för att skydda de sammanhängande skogsfinska bosättnings- och odlingsmiljöerna


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3600 av Runar Filper (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3600 av Runar Filper (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3599 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3599 av Runar Filper SD Kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur information om kommunismens brott mot mänskligheten skulle kunna ges i skolan till eleverna och tillkännager detta


Utskottsberedning: KrU UbU

Motion 2020/21:3599 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2020/21:3599 av Runar Filper (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2020/21:3595 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3595 av Runar Filper SD Folkparken som kulturbärare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att rädda folkparkerna genom ett statligt bidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Folkparkerna är en viktig del


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3595 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2020/21:3595 av Runar Filper (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3593 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3593 av Runar Filper SD Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma allmänheten på svenskbefolkningen i Argentina och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3593 av Runar Filper (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3593 av Runar Filper (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping SD Bevara Norrköpings Skolmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur staten kan ta ett ökat ansvar för att säkerställa framtiden för Norrköpings Skolmuseum och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3590 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3583 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3583 av Cecilia Widegren M Integrationsarbete med häst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta fram en nationell strategi för ridsport och integration och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3583 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3583 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. SD Slopat skattefinansierat stöd till och utökad granskning av trossamfund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa skattefinansierade statliga bidrag till trossamfund som inte är kopplade till att bevara


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3481 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2020/21:3455 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3455 av Jan Ericson M Avveckling av Myndigheten för kulturanalys Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Myndigheten för kulturanalys och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om skattebetalarna ska kunna få den välfärd


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3455 av Jan Ericson (M) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:3455 av Jan Ericson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. SD Starkare skydd av fornlämningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett starkare skydd av fornlämningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska arkeologer kastar idag amulettringar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2020/21:3436 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. SD Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att knyta scoutrörelsen till försvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Scoutrörelsen är en av Sveriges


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3421 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:3406 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3406 av Saila Quicklund M Kartläggning av socioekonomiska faktorers påverkan på barn och ungas idrottande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga hur socioekonomiska faktorer påverkar barns och ungdomars idrottande och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3406 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3406 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:3396 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3396 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson båda SD Förbättrat arbete med public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra granskningen av public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KrU KU

Motion 2020/21:3396 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3396 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:3339 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3339 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett stärkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2020/21:3339 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3339 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2020/21:3338 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3338 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett hälsosamt Sverige genom idrott och friluftsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda formerna för ett stärkt samarbete mellan stat och idrottsrörelse i syfte att minska hinder för idrott kopplat


Utskottsberedning: KrU MJU UbU 2020/21:KrU1

Motion 2020/21:3338 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2020/21:3338 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 107 kB)