Dokument & lagar (148 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Statssekreterare Joakim Stymne Vice Riksbankschef Barbro Wickman-Parak Statssekreterare

2010-04-20 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2009/10:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Tisdagen den 20 april 2010 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2009/10:19 av den 23 mars 2010 och 2009/10:20 av den 8 april 2010. 2 Information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfråga

2010-04-20

Finansutskottets protokoll 2009/10:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:34 DATUM 2010-04-20 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMFs och Världsbankens vårmöten gemensamt med utrikesutskottet Statssekreterarna Joakim Stymne och Susanne Ackum, som hindrats att komma p.g.a  flygstoppet ersattes av Anders Bengtcén från

2010-04-20

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan 2. Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor FiU18 Beslut och justering KS 3. Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer

2010-04-13 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2009/10:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:33 DATUM 2010-04-13 TID 11:00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor FiU18 Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU18. Utskottet beslutade enligt förslaget

2010-04-13

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning Jämställdhet och maktstrukturer inom kulturens område Bilagor Program Sammanfattning av SR Ekots undersökning Deltagarförteckning delas vid

2010-04-08 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs FiU34 Föredragning och preliminärt ställningstagande

2010-04-08 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2009/10:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Torsdagen den 8 april 2010 TID Kl. 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtade information på temat Jämställdhet och maktstrukturer på kulturområdet i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande

2010-04-08

Finansutskottets protokoll 2009/10:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:32 DATUM 2010-04-08 TID 09.00-09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännade av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Inbjudningar Kanslichefen föreslog att utskottet skickar en ledamot till respektive konferens: ICT and Global Economic Crisis den

2010-04-08

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om riksbankens uppföljningsrapport Riksbankschef Stefan Ingves, Per Jansson chef för avdelningen för penningpolitikJesper Hansson bitr.chef

2010-03-25 09:00:00

Finansutskottets protokoll 2009/10:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:31 DATUM 2010-03-25 TID 09:00-10:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om riksbankens uppföljningsrapport Riksbankschef Stefan Ingves, Per Jansson chef för avdelningen för penningpolitikJesper Hansson bitr.chef för avdelningen för penningpolitikCarl-Andreas Claussen

2010-03-25

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 11:45 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2009/10:18 bifogas 2. Subsidiaritetsprövning Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets och rådets

2010-03-23 11:45:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om aktuella EU-frågor Statsrådet Mats Odell informerar och svarar på frågor 2. Godkännade av föredragningslistan 3. Anmälningar 4. Uppföljning

2010-03-23 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2009/10:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Tisdagen den 23 mars 2010 TID Kl. 11.4511.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:18 av den 2 mars 2010. 2 Subsidiaritetsprövning av EU-förslag i KOM2010 76 Utskottet beslutade att med stöd av riksdagsordningen

2010-03-23

Finansutskottets protokoll 2009/10:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:30 DATUM 2010-03-23 TID 11:00-12:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor. Medföljande från Finansdepartementet var: Stefan Svanström, Mia Widell, Beatrice Larsson, Maria Hedin, Magnus

2010-03-23

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragslistan 2. Anmälningar 3. Utlåtande om EU:s framtidsstrategi 2020 FiU29 Beslut och justering HH 4. Nyemission i SAS publ FiU35 Beslut

2010-03-18 09:00:00

Finansutskottets protokoll 2009/10:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:29 DATUM 2010-03-18 TID 09:00-09:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Utlåtande om EUs framtidsstrategi 2020 FiU29 Peder Wachtmeister och Monica Green berättade kort om det interparlamentariska möte i Bryssel som

2010-03-18

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännade av föredragslistan 2. Anmälningar 3. Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter FiU7y Beslut och justering HH 4. Utlåtande om EU:s framtidsstrategi

2010-03-16 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2009/10:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM 2010-03-16 TID 11:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Personal Ordföranden hälsade vikarierande föredragande Elisabeth Johansson välkommen till utskottet. Elisabeth kommer närmast

2010-03-16

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information om utvecklingen i Lettland och Island Statssekreterare Susanne Ackum, Finansdepartementet 2. Godkännade av föredragslistan 3. Anmälningar 4. Subsidiaritetsprövning

2010-03-11 09:00:00