Dokument & lagar (148 träffar)

Finansutskottets protokoll 2009/10:9

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM 2009-11-05 TID 08:30-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes med den ändringen att punkt 2, anmälningar och  punkt 6, justering av protokoll ströks. 2 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Föredrogs

2009-11-05

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista Sammanträdet blev inställt 1. Intern utfrågning om beställning av försvarsmateriel Förteträdare för If Metall, SEKO och Säkerhets-och försvarsföretagens förening

2009-11-04 08:00:00

Finansutskottets protokoll 2009/10:8

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM 2009-11-04 TID OBS Sammanträdet blev inställt NÄRVARANDE 1 Intern utfrågning om beställning av försvarsmateriel Förteträdare för If Metall, SEKO och Säkerhets-och försvarsföretagens förening SOFF lämnar synpunkter på regeringens förslag om beställning av splitterskyddade

2009-11-04

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Svenska kyrkan Generalsekreterare Lars Friedner, Svenska kyrkan, samt ledamöter i kyrkostyrelsen uppvaktar utskottet med anledning av den

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Överläggningar med statsrådet Mats Odell om EU-frågor a Kapitaltäckning b Alternativa fonder c Finansiell tillsyn d Ev. övrig information om aktuella EU-frågor

2009-11-03 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2009/10:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID Kl. 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Generalsekreterare Lars Friedner och utvecklings- och planeringschef Erika Brundin från Svenska kyrkan uppvaktade utskottet med anledning av regeringens skrivelse

2009-11-03

Finansutskottets protokoll 2009/10:7

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM 2009-11-03 TID 11:00-13:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statssekreterare Urban Karlström om finansiell tillsyn i EU, kapitaltäckning och alternativa investeringsfonder Överläggningar hölls med statssekreterare Urban Karlström från Finansdepartementet

2009-11-03

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:4 av den 20 oktober 2009 Protokollet bifogas 2. Uppvaktning med anledning av proposition

2009-10-22 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om kommunernas ekonomi Kommunernas ekonomiska situation samt kommentarer till uppföljningsrapporten om finansieringsprincipen som FiU mottog i

2009-10-22 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2009/10:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning Företrädare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYSFöreningen för Sveriges kulturtidskrifter FSK och Musikarrangörer i samverkan MAIS uppvaktade

2009-10-22

Finansutskottets protokoll 2009/10:6

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM 2009-10-22 TID 09:00-10.35 10.45-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om kommunernas ekonomi Finansdepartementets statssekreterare Dan Ericsson, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:s ordförande Anders Knape moch kommunalråd Lena Micko s informerade

2009-10-22

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justeras protokoll 2009/10:3 av den 15 oktober 2009 Protokoll 2009/10:3 bifogas 2. Justering av yttrande KrU1y

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning om AP-fonderna Första AP-fonden Ordförande Anna Hedborg VD Johan Magnusson Tredje AP-fonden Ordförande Claes de Neergard Chef investeringar

2009-10-20 11:00:00

Kulturutskottets protokoll 2009/10:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:3 av den 15 oktober 2009. 2 Justering av yttrande KrU1y Fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen

2009-10-20

Finansutskottets protokoll 2009/10:5

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM 2009-10-20 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Intern utfrågning om AP-fonderna Anna Hedborg och Johan Magnusson från Första AP-fonden informerade och svarade på utskottets frågor. Därefter informerade Claes de Neergard, Gustaf Hagerud och Christina Hillesöy

2009-10-20

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2009/10:2 från den 13/10 2009 Protokollet bifogas 2. Utfrågning Ledningarna för Sveriges

2009-10-15 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Intern utfrågning om redovisning av kommunal medfinansiering Företrädare för förhandlingsdelegationen för

2009-10-15 09:00:00

Kulturutskottets protokoll 2009/10:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Torsdag 2009-10-15 TID 09.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2009/10:2 av den 13 oktober 2009 2 Utfrågning Mats Svegfors, vd för Sveriges Radio AB, Eva Hamilton, vd för Sveriges Television AB, Erik Fichtelius,

2009-10-15

Finansutskottets protokoll 2009/10:4

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM 2009-10-15 TID 09:00-09.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkändes. 2 Anmälningar Ärenden KU har berett FiU tillfälle att yttra sig över prop.5 obligatoriskt utgiftstak, FiU beslutade att yttra sig. NU har berett

2009-10-15

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Finansutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 12:45 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Villkoren för Sveriges kredit till Island FiU8 Föredragning och preliminärt ställningstagande PE 4. Redovisning

2009-10-13 12:45:00