Dokument & lagar (119 träffar)

Omröstning 2004/05:AU1p8 Lönebidrag

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 8 Lönebidrag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A205, 2004/05:A216, 2004/05:A217, 2004/05:A227, 2004/05:A246, 2004/05:A247, 2004/05:A249, 2004/05:A253, 2004/05:A254, 2004/05:A256, 2004/05:A258, 2004/05:A261 yrkande 7 i denna

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p19 System för individuell kompetensutveckling

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 19 System för individuell kompetensutveckling Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ63 yrkande 49, 2004/05:Sk454 yrkande 11, 2004/05:Ub321 yrkande 11, 2004/05:A338, 2004/05:A353 yrkande 7, 2004/05:A354 yrkande 3 och 2004/05:A356

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p18 Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 14 Arbetsliv

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 18 Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 14 Arbetsliv Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf287 yrkandena 8 och 10, 2004/05:Sf363 yrkande 36, 2004/05:A221 yrkandena 2 och 3, 2004/05:A239 yrkande 5, 2004/05:A261

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p5 Arbetsmarknadspolitiska program för äldre

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 5 Arbetsmarknadspolitiska program för äldre Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub436 yrkande 7, 2004/05:A201, 2004/05:A220 yrkande 1, 2004/05:A353 yrkandena 5 och 6, 2004/05:A356 yrkande 8 och 2004/05:A375 yrkande 15. Datum:

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p1 Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 1 Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ63 yrkandena 44, 46 och 47, 2003/04:MJ65 yrkande 11, 2004/05:K459 yrkande 12, 2004/05:Sf288 yrkandena 15 och 18-20,

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p7 Arbetsmarknadspolitiska program för arbetshandikappade

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 7 Arbetsmarknadspolitiska program för arbetshandikappade Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A250 yrkandena 1-7, 2004/05:A261 yrkande 7 i denna del, 2004/05:A272, 2004/05:A283, 2004/05:A318, 2004/05:A323, 2004/05:A324, 2004/05:A343

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p6 Arbetsmarknadspolitiska program för personer med utländsk bakgrund

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 6 Arbetsmarknadspolitiska program för personer med utländsk bakgrund Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 12, 2004/05:N401 yrkande 3, 2004/05:N409 yrkande 33, 2004/05:A210, 2004/05:A211, 2004/05:A296, 2004/05:A322

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p4 Övriga förslag om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 4 Övriga förslag om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 13, 2004/05:Ub440 yrkande 2, 2004/05:A218, 2004/05:A326, 2004/05:A356 yrkandena 11 och 12, 2004/05:A364, 2004/05:A375

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU2p1 Yrkande om avslag på proposition 2004/05:22

Votering: betänkande 2004/05:AU2 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning, förslagspunkt 1 Yrkande om avslag på proposition 2004/05:22 Riksdagen avslår motion 2004/05:A2 yrkande 1. Datum: 2004-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående

2004-12-01

Omröstning 2004/05:AU2p2 Sammanhållen lagstiftning

Votering: betänkande 2004/05:AU2 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning, förslagspunkt 2 Sammanhållen lagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A2 yrkande 2 och 2004/05:A3 yrkande 1. Datum: 2004-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, kd Parti Ja Nej

2004-12-01

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av Wanja Lundby-Wedin, LO, om arbetet i Wim Kok-gruppen kl. 11.00-11.45 ca Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Avrapporteringar

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 OBS EU-Information av statssekreterare Jan Grönlund, Näringsdepartementet kl. 09.15-10.00 ca Föredragningslista Enligt tidigare utsänd kallelse

2004-11-25 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av Hans Ytterberg, HomO kl. 09.15-10.00 ca Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort, Svenska ESF-rådet kl Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2004-11-18 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet 09.15-10.00 ca Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av bet. 2004/05:AU2

2004-11-11 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av propositionerna 2004/05:1, utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, 2003/04:142 Ändring

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av proposition 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning

2004-10-28 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Justering av AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv PN- 4. Mottagande av proposition

2004-10-21 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information EK- 3. Behandling av proposition 2004/05:1, Volym 1, vad gäller ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2004-10-14 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista Statssekreteraren Jan Grönlund, kanslirådet Sofia Harlén och departementssekreterarna Katarina Birkefall och Gustaf Lindgren, Näringsdepartementet, informerar

2004-09-23 09:15:00