Dokument & lagar (202 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-08-28 15:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet

2012-08-28 15:00:00

Utskottsmöte 2011/12:40 Tisdag 2012-06-19 kl. 08:45

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:40 Datum och tid: 2012-06-19 08:45 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Val av ny ordförande 3. Nästa sammanträde Ingen tidpunkt bestämd. Bilagor Protokoll 2011/12:38 skickas endast elektroniskt

2012-06-19 08:45:00

Omröstning 2011/12:AU11p12 Lönekartläggningar

Votering: betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.förslagspunkt 12 Lönekartläggningar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A229 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S och 2011/12:A334 av Ylva Johansson m.fl. S yrkandena 4 och 5. Datum: 2012-06-14 Omröstning i

2012-06-14

Omröstning 2011/12:AU11p3 Diskriminering och etnicitet

Votering: betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.förslagspunkt 3 Diskriminering och etnicitet Riksdagen avslår motion 2011/12:A384 av Mattias Karlsson och Erik Almqvist båda SD yrkandena 1-3. Datum: 2012-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-14

Omröstning 2011/12:AU11p1 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster

Votering: betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.förslagspunkt 1 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster Riksdagen dels antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567dels beslutar a

2012-06-14

Utskottsmöte 2011/12:39 Tisdag 2012-06-05 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39 Datum och tid: 2012-06-05 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, landspecifika rekommendationer på sysselsättningsområdet COM2012 328 Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. EU-information

2012-06-05 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:38 Torsdag 2012-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:38 Datum och tid: 2012-05-31 09:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, Tillämpningsdirektivet Statssekreterare Kashefi m.fl. 2. Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. AU11 Justering Prop. 2011/12:122

2012-05-31 09:00:00

Omröstning 2011/12:AU13p2 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2011/12:AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer, förslagspunkt 2 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 4 och 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 15. Datum: 2012-05-30

2012-05-30

Omröstning 2011/12:AU13p1 Anställningsformer

Votering: betänkande 2011/12:AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer, förslagspunkt 1 Anställningsformer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 1-3 och 8 samt 2011/12:A271 av Linda Arvidsson Wemmert MDatum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-30

Omröstning 2011/12:AU12p1 Nämndemäns medverkan i kammarrätten

Votering: betänkande 2011/12:AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 1 Nämndemäns medverkan i kammarrätten Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring i de delar det avser 49 b lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor.

2012-05-24

Omröstning 2011/12:AU12p3 Ytterligare mål i samhällsorienteringen

Votering: betänkande 2011/12:AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 3 Ytterligare mål i samhällsorienteringen Riksdagen avslår motion 2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström SDDatum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-24

Utskottsmöte 2011/12:36 Torsdag 2012-05-10 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36 Datum och tid: 2012-05-10 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information om FunkA-utredningen Cristina Husmark Pehrsson 2. Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. AU12 Justering Prop. 2011/12:107 och motioner Föredragande:

2012-05-10 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:35 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35 Datum och tid: 2012-05-08 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg m.fl.DO 2. Information från Riksrevisionen Effektivitetsmätning som metod för att

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-05-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-05-03 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen AU5y Justering Skr. 2011/12:75 och följdmotion Föredragande: LB 2. Sub.prövning, Monti II-förordningen

2012-05-03 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid: 2012-04-26 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster AU11 Föredragning Prop. 2011/12:122 och motioner Föredragande: LF 2. Frågor om ledighet och anställningsformer

2012-04-26 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-04-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid: 2012-04-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Yttrande till FöU, Soldatanställningar i Försvarsmakten AU4y Justering Prop. 2011/12:115 och följdmotion Föredragande: EMD 2. Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering,

2012-04-19 10:00:00

Omröstning 2011/12:AU8p9 Regelverket i vissa särskilda situationer

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 9 Regelverket i vissa särskilda situationer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 yrkande 13 och 2011/12:N252 yrkande 21. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p1 Allmänna principer för försäkringen

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Allmänna principer för försäkringen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A308 yrkandena 1, 9, 10 och 24, 2011/12:A335 yrkande 14 och 2011/12:A382 yrkande 3. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p3 Arbetsvillkoret

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 Arbetsvillkoret Riksdagen avslår motion 2011/12:A308 yrkande 11. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 97 0 0 10 MP 0 22 0 3 FP

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p2 Hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 2 Hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A216, 2011/12:A308 yrkande 25 och 2011/12:A382 yrkandena 2 och 4. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti

2012-04-19