Dokument & lagar (207 träffar)

Omröstning 2008/09:AU2p15 Utredning om arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 15 Utredning om arbetslöshetsförsäkringen m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 1 och 4. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v Parti Ja Nej Avstående

2008-12-18

Omröstning 2008/09:AU2p13 Effekter av ändringar i arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 13 Effekter av ändringar i arbetslöshetsförsäkringen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 47, 2008/09:A218 av Phia Andersson och Hans Olsson båda s2008/09:A219 av Britta Rådström och Ibrahim

2008-12-18

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information med anledning av Lavalutredningen, generaldirektör Claes Stråth med medarbetare, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2008-12-16 11:00:00

Omröstning 2008/09:AU1p9 Insatser för jämställdhet

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 9 Insatser för jämställdhet Riksdagen avslår motion 2008/09:A283 av Eva-Lena Jansson sDatum: 2008-12-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 98 0 31

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p3 Integrationspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 3 Integrationspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A7 av Berit Högman m.fl. s och 2008/09:A8 av Ulf Holm m.fl. mp yrkandena 1-4 och lägger skrivelse 2008/09:24 till handlingarna. Datum: 2008-12-11 Omröstning

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p5 Flyktingmottagande m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 5 Flyktingmottagande m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Sf249 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 6 och 7, 2007/08:A275 av Thomas Strand s2007/08:A362 av Birgitta Eriksson och Catharina Bråkenhielm båda s2008/09:Fi270 av

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p7 Diskriminering m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 7 Diskriminering m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 58, 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 12, 2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. s yrkande 14 och 2008/09:A402 av Maria

2008-12-11

Omröstning 2008/09:AU1p8 Målen för jämställdhetspolitiken

Votering: betänkande 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, förslagspunkt 8 Målen för jämställdhetspolitiken Riksdagen godkänner dels att målen för politikområdet Jämställdhet upphör, dels att målet för jämställdhetspolitiken ska vara Kvinnor och män ska samma makt att forma samhället och sina egna

2008-12-11

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 13:30 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Avrapporteringar

2008-12-09 13:30:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort åtföljd av Uno Ströberg, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2008-12-04 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård lämnar allmän information om EU frågor Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen statssekreterare Eva Uddén Sonnegård enligt 10

2008-11-27 10:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2008/09:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet KT- 4. Avrapporteringar

2008-11-25 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information 1. Riksrevisor Karin Lindell åtföljd av Mats Johansson, Riksrevisionen, om RiR 2008:16 Sänkta socialavgifter för vem o Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-11-20 10:00:00

Omröstning 2008/09:AU6p1 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister

Votering: betänkande 2008/09:AU6 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister, förslagspunkt 1 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister med den ändringen att i 3 kap. 6 a

2008-11-19

Omröstning 2008/09:AU6p2 Diskrimineringskompetens i Arbetsdomstolen

Votering: betänkande 2008/09:AU6 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister, förslagspunkt 2 Diskrimineringskompetens i Arbetsdomstolen Riksdagen avslår motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 8. Datum: 2008-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp

2008-11-19

Omröstning 2008/09:AU5p1 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Votering: betänkande 2008/09:AU5 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.förslagspunkt 1 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring med den ändringen att i 68 e ska ordet innehålla bytas ut mot

2008-11-12

Omröstning 2008/09:AU4p1 Uppdragstagares ansvar

Votering: betänkande 2008/09:AU4 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv, förslagspunkt 1 Uppdragstagares ansvar Riksdagen antar 3 kap. 7 c första stycket regeringens förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen 1977:1160Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:5 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2008-11-12

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2008/09:1, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, skrivelse

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medlingsinstitutet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av yttrande till

2008-10-28 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information 1. Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av Jan-Olof Dahlgren och Stefan Tjärnback, Arbetsförmedlingen kl. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2008-10-23 10:00:00