Dokument & lagar (278 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-04-10 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Arbetsmiljölagen och den psykosociala arbetsmiljön Information om slutsatser i en avhandling Forskaren Peter Andersson 2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 AU4y

2014-04-10 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-04-08 11:30 Plats: RÖ 5-38 1. Aktuella frågor Information från regeringen Statsrådet Erik Ullenhag 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2014-04-08 11:30:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-04-03 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Gymnasial lärlingsanställning AU3y Justering Prop. 2013/14:80 och motioner Föredragande: BL 2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Fråga om yttrande till utrikesutskottet

2014-04-03 10:00:00

Omröstning 2013/14:AU7p5 Deltidsbegränsningen

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 5 Deltidsbegränsningen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande 12, 2013/14:A259 av Lena Hallengren och Matilda Ernkrans båda S2013/14:A274 av Christer Engelhardt S och 2013/14:A347 av Börje Vestlund SDatum:

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU7p4 Rätten att begränsa sitt arbetssökande

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 4 Rätten att begränsa sitt arbetssökande Riksdagen avslår motion 2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 18. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU7p3 Villkor för rätt till ersättning

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 Villkor för rätt till ersättning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 5, 2013/14:A249 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson båda S och 2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 8-11, 19 och 20. Datum:

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU7p1 Grundläggande principer för försäkringen

Votering: betänkande 2013/14:AU7 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Grundläggande principer för försäkringen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. S yrkande 1, 2013/14:A222 av Anders Sellström och Anders Andersson båda KD yrkandena 1 och 2, 2013/14:A223 av Jörgen Hellman m.fl. S2013/14:A282

2014-04-03

Omröstning 2013/14:AU6p5 Inhyrning av arbetskraft vid stadigvarande arbetskraftsbehov

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 5 Inhyrning av arbetskraft vid stadigvarande arbetskraftsbehov Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. S yrkande 14, 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 10, 2013/14:A310 av Phia Andersson och Hans Olsson båda S yrkande 1 och

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p4 Upphörande av ett anställningsförhållande

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 4 Upphörande av ett anställningsförhållande Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 19, 2013/14:A208 av Hillevi Larsson S och 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 8. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p22 Ratifikation av ILO:s konvention nr 189

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 22 Ratifikation av ILO:s konvention nr 189 Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 15, 2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 6 och 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 14. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p20 Rätt till heltid inom den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 20 Rätt till heltid inom den offentliga sektorn Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1 och 2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 1. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 2 Begränsningsregel för rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 8, 2013/14:A201 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2, 2013/14:A256 av Caroline Helmersson Olsson S yrkandena 1 och 2, 2013/14:A288 av

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p19 Rätt till heltid

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 19 Rätt till heltid Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 1, 2013/14:A217 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S2013/14:A260 av Caroline Helmersson Olsson S2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 8, 2013/14:A315

2014-04-02

Omröstning 2013/14:AU6p17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m.

Votering: betänkande 2013/14:AU6 Arbetsrätt, förslagspunkt 17 Arbetstidens förläggning, övertid m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 16, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 2 och 4-7, 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa båda S2013/14:A369

2014-04-02

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-03-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-03-27 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella

2014-03-27 10:00:00

Omröstning 2013/14:AU5p4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 4 Arbetsgivarens ansvar för företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf213 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson båda S yrkande 1, 2013/14:A202 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 14, 2013/14:A241 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin båda S2013/14:A320

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p16 Beställaransvar för arbetsmiljön

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 16 Beställaransvar för arbetsmiljön Riksdagen avslår motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 33. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 99 0 13

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p1 Förebyggande arbetsmiljöarbete

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Förebyggande arbetsmiljöarbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. S yrkande 6 och 2013/14:A285 av Hillevi Larsson SDatum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-03-26

Omröstning 2013/14:AU5p8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor

Votering: betänkande 2013/14:AU5 Arbetsmiljö, förslagspunkt 8 Rapportering och registrering av tillbud och olyckor Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket

2014-03-26

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-03-25 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen: Kvinnor och ekonomin Överläggning med regeringen Statsrådet Maria Arnholm 2. Aktuella jämställdhetsfrågor Information

2014-03-25 11:00:00