Dokument & lagar (63 träffar)

Omröstning 2004/05:AU8p6 Upphävande av turordningsundantaget

Votering: betänkande 2004/05:AU8 Arbetsrätt, förslagspunkt 6 Upphävande av turordningsundantaget Riksdagen antar utskottets förslag enligt bilaga 2 till ändring i lagen 1982:80 om anställningsskydd. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2004/05:A209, 2004/05:A233, 2004/05:A241, 2004/05:A251, 2004/05:A267, 2004/05:A269

2005-04-28

Omröstning 2004/05:AU8p15 Skydd för föräldralediga

Votering: betänkande 2004/05:AU8 Arbetsrätt, förslagspunkt 15 Skydd för föräldralediga Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkandena 37 och 38, 2004/05:A269 yrkandena 2 och 5, 2004/05:A320 yrkande 1, 2004/05:A331, 2004/05:A352 yrkande 13 och 2004/05:A356 yrkande 9. Datum: 2005-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-04-28

Omröstning 2004/05:AU8p2 Översyn av arbetsrätten m.m.

Votering: betänkande 2004/05:AU8 Arbetsrätt, förslagspunkt 2 Översyn av arbetsrätten m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A214, 2004/05:A225, 2004/05:A269 yrkande 9, 2004/05:A294, 2004/05:A305, 2004/05:A337, 2004/05:A352 yrkande 19, 2004/05:A356 yrkandena 19, 20 och 22, 2004/05:A371, 2004/05:A375 yrkande 11 och 2004/05:A381.

2005-04-28

Omröstning 2004/05:AU8p13 Företrädesrätt och inhyrning av arbetskraft

Votering: betänkande 2004/05:AU8 Arbetsrätt, förslagspunkt 13 Företrädesrätt och inhyrning av arbetskraft Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A252, 2004/05:A269 yrkande 4 och 2004/05:A294 i denna del. Datum: 2005-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-04-28

Omröstning 2004/05:AU8p11 Tiden för återanställningsrätt m.m.

Votering: betänkande 2004/05:AU8 Arbetsrätt, förslagspunkt 11 Tiden för återanställningsrätt m.m. Riksdagen avslår motion 2004/05:A269 yrkandena 3 och 12. Datum: 2005-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0 0 39 m 40 1 0 14 c 16 0

2005-04-28

Omröstning 2004/05:AU7p13 Inriktningen på jämställdhetspolitiken

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 13 Inriktningen på jämställdhetspolitiken Riksdagen avslår motion 2004/05:A291. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 131 0 0 13 m 37 0

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p10 Skyddet för föräldralediga

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 10 Skyddet för föräldralediga Riksdagen avslår motion 2004/05:A8 yrkande 4. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 131 0 0 13 m 0

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p1 Sättet att genomföra likabehandlingsdirektivet

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 1 Sättet att genomföra likabehandlingsdirektivet Riksdagen avslår motion 2004/05:A6. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 131 0 0 13 m 0

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p19 En konkurrensutsatt offentlig sektor

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 19 En konkurrensutsatt offentlig sektor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A261 yrkande 6 och 2004/05:A352 yrkande 8. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p2 Utvidgningen av diskrimineringsförbudet i lagen (2003:307) om förbud mot diskrimineringen

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 2 Utvidgningen av diskrimineringsförbudet i lagen 2003:307 om förbud mot diskrimineringen Riksdagen bifaller proposition 2004/05:147 punkt 5 i denna del och avslår motion 2004/05:A7. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU6p9 Vissa lagstiftningsfrågor

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 9 Vissa lagstiftningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K362 yrkande 5, 2003/04:A224, 2003/04:A314 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2003/04:A368, 2004/05:A240, 2004/05:A330 och 2004/05:A360. Datum: 2005-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p8 Våld, hot och mobbning

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 8 Våld, hot och mobbning Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub441 yrkande 12, 2003/04:A247 yrkande 19, 2003/04:A248 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A251, 2003/04:A362, 2003/04:A366, 2004/05:A235 och 2004/05:A376. Datum: 2005-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p7 Vissa särskilda arbetsmiljöfrågor i övrigt

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 7 Vissa särskilda arbetsmiljöfrågor i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A247 yrkandena 15 och 16, 2003/04:A260, 2003/04:A275, 2003/04:A309 yrkande 11, 2003/04:A311 yrkandena 1-3, 2004/05:A223, 2004/05:A244, 2004/05:A348, 2004/05:A354 yrkande 10, 2004/05:A379

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p3 Vissa förebyggande åtgärder i övrigt

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 3 Vissa förebyggande åtgärder i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf355 yrkande 1, 2003/04:Sf397 yrkande 2, 2003/04:A247 yrkandena 3-6, 2003/04:A266, 2003/04:A300, 2003/04:A320, 2003/04:A326 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A356, 2003/04:A360, 2003/04:A367,

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p1 Företagshälsovård

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf289 yrkande 7, 2003/04:Sf397 yrkande 14, 2003/04:Sf399 yrkande 3, 2003/04:So409 yrkande 4, 2003/04:A212, 2003/04:A218, 2003/04:A246 yrkandena 1-6, 2003/04:A247 yrkandena 8, 11 och 12, 2003/04:A315, 2003/04:A344,

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p12 Åtgärder med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 12 Åtgärder med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005 Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 8 och 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del. Datum: 2005-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 m, c Parti Ja Nej

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU5p4 Etnisk diskriminering

Votering: betänkande 2004/05:AU5 Diskriminering, förslagspunkt 4 Etnisk diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf402 yrkandena 14, 18 och 19, 2003/04:A210, 2003/04:A220, 2004/05:Sf365 yrkandena 19 och 20, 2004/05:A204 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A213, 2004/05:A224, 2004/05:A262 och 2004/05:A373. Datum: 2005-04-07

2005-04-07

Omröstning 2004/05:AU5p2 Påföljd vid diskriminering m.m

Votering: betänkande 2004/05:AU5 Diskriminering, förslagspunkt 2 Påföljd vid diskriminering m.m Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A286 och 2004/05:N239 yrkande 15. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 34 m

2005-04-07

Omröstning 2004/05:AU4p1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2004/05:AU4 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen Riksdagen avslår framställning 2003/04:7 och motionerna 2003/04:A7 yrkandena 1-4 och 2004/05:A342 yrkande 4. Datum: 2005-03-23 Omröstning

2005-03-23

Omröstning 2004/05:AU4p4 Dagpenningens storlek

Votering: betänkande 2004/05:AU4 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 4 Dagpenningens storlek Riksdagen avslår motion 2004/05:A307 yrkande 3. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126 0 0 18 m 43 0 0 12 c 20 0 0 2

2005-03-23

Paginering