Dokument & lagar (134 träffar)

Omröstning 2004/05:AU7p2 Utvidgningen av diskrimineringsförbudet i lagen (2003:307) om förbud mot diskrimineringen

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 2 Utvidgningen av diskrimineringsförbudet i lagen 2003:307 om förbud mot diskrimineringen Riksdagen bifaller proposition 2004/05:147 punkt 5 i denna del och avslår motion 2004/05:A7. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU6p9 Vissa lagstiftningsfrågor

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 9 Vissa lagstiftningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K362 yrkande 5, 2003/04:A224, 2003/04:A314 yrkandena 1, 2, 5 och 6, 2003/04:A368, 2004/05:A240, 2004/05:A330 och 2004/05:A360. Datum: 2005-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p8 Våld, hot och mobbning

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 8 Våld, hot och mobbning Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub441 yrkande 12, 2003/04:A247 yrkande 19, 2003/04:A248 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A251, 2003/04:A362, 2003/04:A366, 2004/05:A235 och 2004/05:A376. Datum: 2005-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p7 Vissa särskilda arbetsmiljöfrågor i övrigt

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 7 Vissa särskilda arbetsmiljöfrågor i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A247 yrkandena 15 och 16, 2003/04:A260, 2003/04:A275, 2003/04:A309 yrkande 11, 2003/04:A311 yrkandena 1-3, 2004/05:A223, 2004/05:A244, 2004/05:A348, 2004/05:A354 yrkande 10, 2004/05:A379

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p3 Vissa förebyggande åtgärder i övrigt

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 3 Vissa förebyggande åtgärder i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf355 yrkande 1, 2003/04:Sf397 yrkande 2, 2003/04:A247 yrkandena 3-6, 2003/04:A266, 2003/04:A300, 2003/04:A320, 2003/04:A326 yrkandena 1 och 2, 2003/04:A356, 2003/04:A360, 2003/04:A367,

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p1 Företagshälsovård

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 1 Företagshälsovård Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf289 yrkande 7, 2003/04:Sf397 yrkande 14, 2003/04:Sf399 yrkande 3, 2003/04:So409 yrkande 4, 2003/04:A212, 2003/04:A218, 2003/04:A246 yrkandena 1-6, 2003/04:A247 yrkandena 8, 11 och 12, 2003/04:A315, 2003/04:A344,

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU6p12 Åtgärder med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005

Votering: betänkande 2004/05:AU6 Arbetsmiljö, förslagspunkt 12 Åtgärder med anledning av stormen i södra Sverige i januari 2005 Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ6 yrkande 8 och 2004/05:MJ7 yrkande 5 i denna del. Datum: 2005-04-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 m, c Parti Ja Nej

2005-04-20

Omröstning 2004/05:AU5p4 Etnisk diskriminering

Votering: betänkande 2004/05:AU5 Diskriminering, förslagspunkt 4 Etnisk diskriminering Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf402 yrkandena 14, 18 och 19, 2003/04:A210, 2003/04:A220, 2004/05:Sf365 yrkandena 19 och 20, 2004/05:A204 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A213, 2004/05:A224, 2004/05:A262 och 2004/05:A373. Datum: 2005-04-07

2005-04-07

Omröstning 2004/05:AU5p2 Påföljd vid diskriminering m.m

Votering: betänkande 2004/05:AU5 Diskriminering, förslagspunkt 2 Påföljd vid diskriminering m.m Riksdagen avslår motionerna 2003/04:A286 och 2004/05:N239 yrkande 15. Datum: 2005-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 0 34 m

2005-04-07

Omröstning 2004/05:AU4p1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen

Votering: betänkande 2004/05:AU4 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Framställning från Riksrevisionens styrelse angående arbetslöshetsförsäkringens hantering på arbetsförmedlingen Riksdagen avslår framställning 2003/04:7 och motionerna 2003/04:A7 yrkandena 1-4 och 2004/05:A342 yrkande 4. Datum: 2005-03-23 Omröstning

2005-03-23

Omröstning 2004/05:AU4p4 Dagpenningens storlek

Votering: betänkande 2004/05:AU4 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 4 Dagpenningens storlek Riksdagen avslår motion 2004/05:A307 yrkande 3. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 126 0 0 18 m 43 0 0 12 c 20 0 0 2

2005-03-23

Omröstning 2004/05:AU4p9 Familjehemsförälder och a-kassa

Votering: betänkande 2004/05:AU4 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 9 Familjehemsförälder och a-kassa Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So522 yrkande 2, 2004/05:A208, 2004/05:A276 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:A358 yrkande 8. Datum: 2005-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 m, c,

2005-03-23

Omröstning 2004/05:AU3p1 Yrkande om avslag på propositionen

Votering: betänkande 2004/05:AU3 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv, förslagspunkt 1 Yrkande om avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2004/05:A1 yrkande 1. Datum: 2005-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 122

2005-02-16

Omröstning 2004/05:AU3p2 Sättet att genomföra arbetstidsdirektivet

Votering: betänkande 2004/05:AU3 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv, förslagspunkt 2 Sättet att genomföra arbetstidsdirektivet Riksdagen avslår motion 2004/05:A1 yrkandena 2 och 3. Datum: 2005-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-16

Omröstning 2004/05:AU3p5 Arbetstidsförkortning och flexibla arbetstider

Votering: betänkande 2004/05:AU3 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv, förslagspunkt 5 Arbetstidsförkortning och flexibla arbetstider Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf335 yrkandena 10 och 11, 2002/03:Sf376 yrkande 6, 2002/03:Sf379 yrkande 5, 2002/03:Sf380 yrkandena 13-15, 2002/03:So448 yrkande 5, 2002/03:So514

2005-02-16

Omröstning 2004/05:AU2p1 Yrkande om avslag på proposition 2004/05:22

Votering: betänkande 2004/05:AU2 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning, förslagspunkt 1 Yrkande om avslag på proposition 2004/05:22 Riksdagen avslår motion 2004/05:A2 yrkande 1. Datum: 2004-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 kd Parti Ja Nej Avstående

2004-12-01

Omröstning 2004/05:AU2p2 Sammanhållen lagstiftning

Votering: betänkande 2004/05:AU2 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning, förslagspunkt 2 Sammanhållen lagstiftning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A2 yrkande 2 och 2004/05:A3 yrkande 1. Datum: 2004-12-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, kd Parti Ja Nej

2004-12-01

Omröstning 2004/05:AU1p8 Lönebidrag

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 8 Lönebidrag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A205, 2004/05:A216, 2004/05:A217, 2004/05:A227, 2004/05:A246, 2004/05:A247, 2004/05:A249, 2004/05:A253, 2004/05:A254, 2004/05:A256, 2004/05:A258, 2004/05:A261 yrkande 7 i denna

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p19 System för individuell kompetensutveckling

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 19 System för individuell kompetensutveckling Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ63 yrkande 49, 2004/05:Sk454 yrkande 11, 2004/05:Ub321 yrkande 11, 2004/05:A338, 2004/05:A353 yrkande 7, 2004/05:A354 yrkande 3 och 2004/05:A356

2004-12-15

Omröstning 2004/05:AU1p18 Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 14 Arbetsliv

Votering: betänkande 2004/05:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, förslagspunkt 18 Allmän inriktning av politiken inom utgiftsområde 14 Arbetsliv Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf287 yrkandena 8 och 10, 2004/05:Sf363 yrkande 36, 2004/05:A221 yrkandena 2 och 3, 2004/05:A239 yrkande 5, 2004/05:A261

2004-12-15