Dokument & lagar (297 träffar)

Omröstning 2008/09:SkU33p1 Redovisning av skatteutgifter 2009

Votering: betänkande 2008/09:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2009, förslagspunkt 1 Redovisning av skatteutgifter 2009 Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk19 yrkandena 1 och 2 samt lägger skrivelse 2008/09:183 till handlingarna. Datum: 2009-06-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp

2009-06-17

Omröstning 2008/09:SkU32p1 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Votering: betänkande 2008/09:SkU32 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, förslagspunkt 1 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:12292.

2009-05-13

Omröstning 2008/09:SkU27p1 Ökade möjligheter till skatteanstånd

Votering: betänkande 2008/09:SkU27 Ökade möjligheter till skatteanstånd, förslagspunkt 1 Ökade möjligheter till skatteanstånd Riksdagen antar regeringens förslag till lag om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med den ändringen att dagen för ikraftträdande bestäms till den 6 mars 2009. Därmed bifaller riksdagen

2009-02-25

Omröstning 2008/09:SkU26p6 Kilometerskatt för lastfordon

Votering: betänkande 2008/09:SkU26 Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel, förslagspunkt 6 Kilometerskatt för lastfordon Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk352 yrkande 5, 2008/09:Sk419, 2008/09:T8 yrkande 16, 2008/09:T10 yrkande 8, 2008/09:T382 yrkande 1, 2008/09:T503 yrkande 3 och 2008/09:MJ459

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk317 av Christina Oskarsson och Renée Jeryd båda s2008/09:Sk355 av Ann-Christin Ahlberg och Sylvia Lindgren båda s2008/09:Sk482 av Gunnar Sandberg m.fl. s

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p10 Kostnadsersättningar från kommun

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 10 Kostnadsersättningar från kommun Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk205 av Helena Leander och Gunvor G Ericson båda mp2008/09:Sk206 av Jan Ertsborn och Solveig Hellquist båda fp2008/09:Sk223 av Marie Engström m.fl. v2008/09:Sk235

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU25p11 Skattereduktion för hushållsarbete m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SkU25 Allmänna motioner om inkomstskatter, förslagspunkt 11 Skattereduktion för hushållsarbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk227, 2008/09:Sk336, 2008/09:Sk375, 2008/09:Sk379, 2008/09:Sk403, 2008/09:Sk444, 2008/09:Sk447 och 2008/09:Sk474. Datum: 2009-03-19 Omröstning i sakfrågan

2009-03-19

Omröstning 2008/09:SkU23p17 Skattevillkoren för boendet

Votering: betänkande 2008/09:SkU23 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 17 Skattevillkoren för boendet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk237, 2008/09:Sk274 och 2008/09:C279 yrkande 10. Datum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU23p1 Företagande och investeringar, allmänna frågor

Votering: betänkande 2008/09:SkU23 Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet, förslagspunkt 1 Företagande och investeringar, allmänna frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk201, 2008/09:Sk231 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sk238, 2008/09:Sk240, 2008/09:Sk249, 2008/09:Sk259, 2008/09:Sk264, 2008/09:Sk285,

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p3 Skatteflyktslagen

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 3 Skatteflyktslagen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk333 av Marie Engström m.fl. v yrkande 3 och 2008/09:Sk495 av Staffan Anger och Margareta Pålsson båda mDatum: 2009-04-01 Omröstning i sakfrågan

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p2 F-skatt

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 2 F-skatt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk333 av Marie Engström m.fl. v yrkande 8, 2008/09:Sk371 av Claes-Göran Brandin och Lars Mejern Larsson båda s yrkande 4, 2008/09:Sk488 av Désirée Pethrus Engström

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU22p1 Skatte- och avgiftskontroll m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SkU22 Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring, förslagspunkt 1 Skatte- och avgiftskontroll m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk329, 2008/09:Sk331, 2008/09:Sk332, 2008/09:Sk333 yrkandena 2 och 4-7, 2008/09:Sk351 yrkandena 1-3, 2008/09:Sk358, 2008/09:Sk362 yrkandena

2009-04-01

Omröstning 2008/09:SkU21p1 Taxering och beskattning av ägarlägenheter

Votering: betänkande 2008/09:SkU21 Taxering och beskattning av ägarlägenheter, förslagspunkt 1 Taxering och beskattning av ägarlägenheter Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen 1979:11522. lag om ändring i lagen 1984:1052 om statlig fastighetsskatt, 3. lag om ändring i inkomstskattelagen

2009-02-19

Omröstning 2008/09:SkU21p2 Översyn av bostadsbeskattningen

Votering: betänkande 2008/09:SkU21 Taxering och beskattning av ägarlägenheter, förslagspunkt 2 Översyn av bostadsbeskattningen Riksdagen avslår motion 2008/09:Sk14 yrkande 2. Datum: 2009-02-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 103 0 27

2009-02-19

Omröstning 2008/09:SkU20p1 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete

Votering: betänkande 2008/09:SkU20 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete, förslagspunkt 1 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, 2. lag om ändring i lagen 1986:468 om avräkning

2009-03-11

Omröstning 2008/09:SkU18p1 F-skatt åt fler

Votering: betänkande 2008/09:SkU18 F-skatt åt fler, förslagspunkt 1 F-skatt åt fler Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:62 och avslår motion 2008/09:Sk11 yrkandena 1-3. Datum: 2008-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-10

Omröstning 2008/09:SkU13p1 Sänkt skatt för pensionärer

Votering: betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer, förslagspunkt 1 Sänkt skatt för pensionärer Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:38 och avslår motionerna 2008/09:Sk7 och 2008/09:Sk8. Datum: 2008-12-10 Omröstning

2008-12-10

Omröstning 2008/09:SkU12p1 Sänkt skatt på förvärvsinkomster

Votering: betänkande 2008/09:SkU12 Sänkt skatt på förvärvsinkomster, förslagspunkt 1 Sänkt skatt på förvärvsinkomster Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 1999:1229Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:39 och avslår motionerna 2008/09:Sk9 och 2008/09:Sk10 yrkandena 1 och

2008-12-10

Omröstning 2008/09:SkU6p1 Trängselskatt för miljöbilar

Votering: betänkande 2008/09:SkU6 Trängselskatt för miljöbilar, förslagspunkt 1 Trängselskatt för miljöbilar Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt, 2. lag om ändring i lagen 2007:617 om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition

2008-11-26

Omröstning 2008/09:SkU5p2 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder

Votering: betänkande 2008/09:SkU5 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.förslagspunkt 2 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 2001:1227 om självdeklarationer och kontrolluppgifter till den del

2008-11-26