Dokument & lagar (269 träffar)

Omröstning 2008/09:TU18p1 Marknadsöppning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret, förslagspunkt 1 Marknadsöppning m.m. Riksdagen dels godkänner regeringens förslag om att upphäva SJ AB:s ensamrätt att utföra persontrafik på kommersiell grund på järnvägsnät som förvaltas av staten, dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i järnvägslagen

2009-06-16

Omröstning 2008/09:TU18p3 Övriga åtgärder på järnvägsområdet m.m.

Votering: betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret, förslagspunkt 3 Övriga åtgärder på järnvägsområdet m.m. Riksdagen avslår motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mp yrkandena 2-4. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-06-16

Omröstning 2008/09:TU14p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:TU14 Mål för framtidens resor och transporter, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:T15 av Karin Svensson Smith m.fl. mp, s, v yrkande 1. Datum: 2009-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2009-05-20

Omröstning 2008/09:TU13p17 Felparkeringsfrågor

Votering: betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 17 Felparkeringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T206 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 28 och 29 samt 2008/09:T543 av Marie Granlund m.fl. sDatum: 2009-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-04-24

Omröstning 2008/09:TU13p6 Distribution av förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 6 Distribution av förnybara drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sk352 av Magdalena Streijffert och Maryam Yazdanfar båda s yrkande 6, 2008/09:T235 av Jan Lindholm mp2008/09:T255 av Jan Ericson m2008/09:T266 av Sten Bergheden

2009-04-24

Omröstning 2008/09:TU13p1 Taxifrågor

Votering: betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 1 Taxifrågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T204, 2008/09:T317, 2008/09:T444 och 2008/09:T468. Datum: 2009-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2009-04-24

Omröstning 2008/09:TU12p2 Sjöfart i Östersjöområdet

Votering: betänkande 2008/09:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 2 Sjöfart i Östersjöområdet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T532 av Sinikka Bohlin m.fl. s och 2008/09:MJ493 av Anders Ygeman m.fl. s yrkande 8. Datum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej

2009-04-15

Omröstning 2008/09:TU12p10 Register för fritidsbåtar

Votering: betänkande 2008/09:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 10 Register för fritidsbåtar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T239 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein båda s2008/09:T246 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström båda s och 2008/09:T301 av Peter Jeppsson m.fl. sDatum: 2009-04-15 Omröstning i sakfrågan

2009-04-15

Omröstning 2008/09:TU11p7 Fri programvara

Votering: betänkande 2008/09:TU11 IT-politiska frågor, förslagspunkt 7 Fri programvara Riksdagen avslår motion 2008/09:T457 av Lage Rahm m.fl. mpDatum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 93 2 0 35 m 79 0 0 18 c 19 0 0

2009-03-26

Omröstning 2008/09:TU11p2 Robusta kommunikationer

Votering: betänkande 2008/09:TU11 IT-politiska frågor, förslagspunkt 2 Robusta kommunikationer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 26-28 och 2008/09:T244 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. sDatum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-03-26

Omröstning 2008/09:TU11p1 Tillgång till elektroniska kommunikationer

Votering: betänkande 2008/09:TU11 IT-politiska frågor, förslagspunkt 1 Tillgång till elektroniska kommunikationer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T298 av Eva-Lena Jansson s2008/09:T329 av Birgitta Sellén c2008/09:T393 av Jan-Olof Larsson och Ann-Kristine Johansson båda s2008/09:T411 av Tomas Tobé och Lars Hjälmered

2009-03-26

Omröstning 2008/09:TU9p2 Vissa frågor om överlast

Votering: betänkande 2008/09:TU9 Godkännande av motorfordon m.m.förslagspunkt 2 Vissa frågor om överlast Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T13, 2008/09:T320 och 2008/09:T417. Datum: 2009-03-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 114 0

2009-03-11

Omröstning 2008/09:TU8p4 Åtgärder mot rattfylleri

Votering: betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, förslagspunkt 4 Åtgärder mot rattfylleri Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 44, 2008/09:T8 av Ibrahim Baylan m.fl. s yrkande 32, 2008/09:T234 av Bertil Kjellberg m2008/09:T247 av Anneli Särnblad

2009-02-26

Omröstning 2008/09:TU8p3 Barns trafiksäkerhet

Votering: betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, förslagspunkt 3 Barns trafiksäkerhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:T252 av Jan Ericson m2008/09:T318 av Catharina Bråkenhielm s2008/09:T333 av Agneta Berliner och Anita Brodén båda fp yrkandena 1 och 2, 2008/09:T409 av Ulf

2009-02-26

Omröstning 2008/09:TU8p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen dels avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2008:000 om ändring i lagen 2001:559 om vägtrafikdefinitioner, dels antar regeringens förslag till a lag om ändring i körkortslagen

2009-02-26

Omröstning 2008/09:TU4p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:TU4 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl. s yrkande 7, 2008/09:T1 av Ibrahim Baylan m.fl. s och 2008/09:T2 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 1-4. Datum: 2008-11-27

2008-11-27

Omröstning 2008/09:TU3p2 Finansiering av Transportstyrelsen

Votering: betänkande 2008/09:TU3 Transportstyrelsen och dess verksamhet, förslagspunkt 2 Finansiering av Transportstyrelsen Riksdagen avslår motion 2008/09:T12 av Karin Svensson Smith m.fl. mpDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-12-03

Omröstning 2008/09:TU3p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2008/09:TU3 Transportstyrelsen och dess verksamhet, förslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1 lag om ändring i luftfartslagen 1957:2972 lag om ändring i sjömanslagen 1973:2823 lag om ändring i lagen 1975:605 om registrering av båtbyggnadsförskott, 4 lag om ändring i lagen

2008-12-03

Omröstning 2008/09:TU2p5 Finansieringsfrågor

Votering: betänkande 2008/09:TU2 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt, förslagspunkt 5 Finansieringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2007/08:T295 av Ulf Sjösten m2007/08:T392 av Ann-Kristine Johansson och Helén Pettersson i Umeå båda s2007/08:T515 av Thomas Östros m.fl. s yrkande 1, 2007/08:T545

2008-12-19

Omröstning 2008/09:TU2p3 Planeringsram för perioden 2010-2021

Votering: betänkande 2008/09:TU2 Framtidens resor och transporter infrastruktur för hållbar tillväxt, förslagspunkt 3 Planeringsram för perioden 2010-2021 Riksdagen a godkänner att den statliga planeringsramen för transportinfrastruktur för perioden 2010-2021 ska uppgå till 417 miljarder kronor och ska användas enligt

2008-12-19