Dokument & lagar (227 träffar)

Omröstning 2011/12:AU13p2 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar

Votering: betänkande 2011/12:AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer, förslagspunkt 2 Övergång till tillsvidareanställning efter rullande visstidsanställningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 4 och 2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 15. Datum: 2012-05-30

2012-05-30

Omröstning 2011/12:AU13p1 Anställningsformer

Votering: betänkande 2011/12:AU13 Frågor om ledighet och anställningsformer, förslagspunkt 1 Anställningsformer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A206 av Josefin Brink m.fl. V yrkandena 1-3 och 8 samt 2011/12:A271 av Linda Arvidsson Wemmert MDatum: 2012-05-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-05-30

Omröstning 2011/12:AU12p1 Nämndemäns medverkan i kammarrätten

Votering: betänkande 2011/12:AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 1 Nämndemäns medverkan i kammarrätten Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring i de delar det avser 49 b lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor.

2012-05-24

Omröstning 2011/12:AU12p3 Ytterligare mål i samhällsorienteringen

Votering: betänkande 2011/12:AU12 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.förslagspunkt 3 Ytterligare mål i samhällsorienteringen Riksdagen avslår motion 2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström SDDatum: 2012-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-05-24

Omröstning 2011/12:AU11p12 Lönekartläggningar

Votering: betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.förslagspunkt 12 Lönekartläggningar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A229 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S och 2011/12:A334 av Ylva Johansson m.fl. S yrkandena 4 och 5. Datum: 2012-06-14 Omröstning i

2012-06-14

Omröstning 2011/12:AU11p3 Diskriminering och etnicitet

Votering: betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.förslagspunkt 3 Diskriminering och etnicitet Riksdagen avslår motion 2011/12:A384 av Mattias Karlsson och Erik Almqvist båda SD yrkandena 1-3. Datum: 2012-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-06-14

Omröstning 2011/12:AU11p1 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster

Votering: betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.förslagspunkt 1 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster Riksdagen dels antar regeringens förslag enligt bilaga 2 till lag om ändring i diskrimineringslagen 2008:567dels beslutar a

2012-06-14

Omröstning 2011/12:AU9p10 Övriga integritetsfrågor i arbetslivet

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 10 Övriga integritetsfrågor i arbetslivet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A209 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 1 och 2011/12:A347 av Tuve Skånberg KDDatum: 2012-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 V Parti

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU9p11 Fackligt skydd

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 11 Fackligt skydd Riksdagen avslår motion 2011/12:A380 av Sven-Olof Sällström och Thoralf Alfsson båda SDDatum: 2012-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU9p7 Allmänna turordningsfrågor

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Allmänna turordningsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A272 av Sven-Olof Sällström och David Lång båda SD2011/12:A287 av Kerstin Lundgren C och 2011/12:A338 av Emma Carlsson Löfdahl FPDatum: 2012-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU9p5 Allmänt om den arbetsrättsliga lagstiftningen

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Allmänt om den arbetsrättsliga lagstiftningen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A265 av Anna Steele FP2011/12:A268 av Boriana Åberg M2011/12:A300 av Finn Bengtsson m.fl. M yrkande 1, 2011/12:A336 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. S yrkande

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU9p8 Solidariskt entreprenörsansvar

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 8 Solidariskt entreprenörsansvar Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska återkomma till riksdagen i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer.

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU9p3 Förbud för arbetsgivare att ställa frågor om planerade barn

Votering: betänkande 2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Förbud för arbetsgivare att ställa frågor om planerade barn Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A209 av Josefin Brink m.fl. V yrkande 2 i denna del och 2011/12:A227 av Hillevi Larsson och Åsa Lindestam båda SDatum: 2012-03-29 Omröstning

2012-03-29

Omröstning 2011/12:AU8p9 Regelverket i vissa särskilda situationer

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 9 Regelverket i vissa särskilda situationer Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Kr278 yrkande 13 och 2011/12:N252 yrkande 21. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p1 Allmänna principer för försäkringen

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 1 Allmänna principer för försäkringen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A308 yrkandena 1, 9, 10 och 24, 2011/12:A335 yrkande 14 och 2011/12:A382 yrkande 3. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p3 Arbetsvillkoret

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 3 Arbetsvillkoret Riksdagen avslår motion 2011/12:A308 yrkande 11. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 97 0 0 10 MP 0 22 0 3 FP

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU8p2 Hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Votering: betänkande 2011/12:AU8 Arbetslöshetsförsäkringen, förslagspunkt 2 Hantering av arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A216, 2011/12:A308 yrkande 25 och 2011/12:A382 yrkandena 2 och 4. Datum: 2012-04-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti

2012-04-19

Omröstning 2011/12:AU7p1 Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

Votering: betänkande 2011/12:AU7 En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare, förslagspunkt 1 Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare Riksdagen lägger utlåtande 2011/12:AU7 till handlingarna. Datum: 2012-03-28 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti

2012-03-28

Omröstning 2011/12:AU6p3 Jämställd arbetsmarknad m.m.

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 3 Jämställd arbetsmarknad m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 2 och 3, 2011/12:A322 yrkandena 2-4, 2011/12:A367 yrkande 3 och 2011/12:A378 yrkande 1. Datum: 2012-03-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2012-03-14

Omröstning 2011/12:AU6p5 Kvotering i bolagsstyrelser m.m.

Votering: betänkande 2011/12:AU6 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014, förslagspunkt 5 Kvotering i bolagsstyrelser m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 4, 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström SD yrkande 4 i denna del, 2011/12:A211 av Eva Flyborg FP2011/12:A296 av Anne Marie

2012-03-14