Dokument & lagar (43 516 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar,

2020-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Onsdag 2020-09-30 kl. 10:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-30 10:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet Socialminister Lena Hallengren informerar om lägesbilden när det gäller coronapandemin. 3. Justering

2020-09-30 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 5-37 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Riksrevisionen om granskningsrapport RiR 2020: 15 Att s tyra utbildning till ämneslärare Riksrevisorn

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans Beslut 2. Swedavias konsekvensanalys avseende Bromma flygplats Information Statsrådet Ibrahim Baylan, statssekreterare Helena Markstedt,

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Miljömålsberedningen Ordförande Emma Nohrén och sekretariat lämnar information om Miljömålsberedningens

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet KU4 Justering Prop. 2019/20:173

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ4-43 SfU:s sessionssal OBS Lokalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Rikspolischef Anders Thornberg med medarbetare besöker utskottet 3. Justering av protokoll

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ 9-54 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden FiU8 Beredning Prop. 2019/20:195 Föredragande:

2020-09-29 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringsprotokollen Beredning Föredragande: ACB och SS 4. Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen G16 Beredning Föredragande:

2020-09-29 11:00:00

Skriftlig fråga 2020/21:127 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2020/21:127 Remittering av Migrationskommitténs betänkande av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 13 augusti 2020 uppgav justitie- och migrationsminister Morgan Johansson till Dagens Nyheter att samtliga förslag som den parlamentariska migrationskommittén överlämnar

Inlämnad: 2020-09-28 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:127 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:126 av Jens Holm (V)

Fråga 2020/21:126 Tidigareläggning av Nya Ostkustbanan av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S I och med coronautbrottet är det betydligt mindre trafik på järnvägen. Ett minskat tågresande är negativt av många skäl, inte minst om det leder till ett ökat bilresande och ökade utsläpp. Men mindre tågtrafik

Inlämnad: 2020-09-28 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:126 av Jens Holm (V) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:125 av Håkan Svenneling (V)

Fråga 2020/21:125 Massgripandena av oppositionella i Turkiet av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Ann Linde S Turkiet har under partiet AKP:s och president Recep Tayyip Erdoğans långa tid vid makten haft en allt sämre demokratisk utveckling, och tillståndet för mänskliga rättigheter har kraftigt försämrats. Särskilt

Inlämnad: 2020-09-28 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:125 av Håkan Svenneling (V) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:124 av Caroline Nordengrip (SD)

Fråga 2020/21:124 Försvarsmaktens miljötillstånd av Caroline Nordengrip SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt SVT:s Nyheter den 11 september 2020 saknar militären tillstånd att skjuta i övningssyfte i Göteborgs skärgård, men ändå fortsätter de att skjuta. I detta fall skedde 2007 en ändring i miljölagstiftningen.

Inlämnad: 2020-09-24 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:124 av Caroline Nordengrip (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:123 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2020/21:123 Sveriges förbindelser med Schweiz av Hans Wallmark M till Utrikesminister Ann Linde S Under den senaste veckan har uppgifter i medierna gjort gällande att den svenska diplomatiska relationen med Schweiz har försämrats. Enligt rapporteringen ska ett firande av 100-årsjubileet av de diplomatiska förbindelserna

Inlämnad: 2020-09-25 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Utrikesminister Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2020/21:123 av Hans Wallmark (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:122 av Margareta Cederfelt (M)

Fråga 2020/21:122 Ekonomisk tillväxt på kommunal nivå av Margareta Cederfelt M till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige tillämpar kommunalt självstyre, och det råder kommunal beskattningsrätt. Trots detta finns det ett system för den kommunala inkomstutjämningen. Huruvida den kommunala inkomstutjämningen genererar

Inlämnad: 2020-09-25 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:122 av Margareta Cederfelt (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:121 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:121 Kommuners och regioners extra kostnader för pandemin av Åsa Coenraads M till Statsrådet Lena Micko S Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot landets kommuner och regioner, där merkostnaderna varit enorma för extrapersonal och övertidsersättningar. Vid upprepade tillfällen har finansministern bedyrat

Inlämnad: 2020-09-25 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2020/21:121 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:120 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:120 Kommuners och regioners extra kostnader för pandemin av Åsa Coenraads M till Finansminister Magdalena Andersson S Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot landets kommuner och regioner, där merkostnaderna varit enorma för extrapersonal och övertidsersättningar. Vid upprepade tillfällen har finansministern

Inlämnad: 2020-09-25 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:120 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:119 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:119 Konsekvensanalys av förtida nedläggning av Bromma flygplats av Åsa Coenraads M till Näringsminister Ibrahim Baylan S Mitt under rådande pandemi, när flygbranschen i hela världen går på knäna och ingen vet hur framtiden kommer att se ut, har regeringen passat på att begära en utredning av Swedavia om

Inlämnad: 2020-09-25 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:119 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:118 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:118 Möjligheterna att sälja vildsvinskött av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Jennie Nilsson S Många svenska bönder drabbas av vildsvin som bökar upp odlingsmark och äter upp grödor. I dag rapporteras det från södra Sverige att vildsvinsstammen ökar och orsakar problem för många lantbrukare, som drabbas

Inlämnad: 2020-09-25 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:118 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:117 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2020/21:117 Utnyttjandet av personlig assistans av Maria Malmer Stenergard M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Av en myndighetsgemensam strategisk rapport från Nationellt underrättelsecentrum NUC framgår att det finns en rad organiserade upplägg genom vilka arbetskraftsinvandringen av personliga

Inlämnad: 2020-09-25 Svarsdatum: 2020-10-07 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:117 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 86 kB)