Dokument & lagar (182 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning Statssekreterare Per Jansson, Finansdepartementet angående kredit till Island 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar 4. Justering

2009-01-22 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:13

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Statsrådet Nyamko Sabuni informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som väntas bli aktuella under vårens tjeckiska och höstens

2009-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning Riksrevisor Eva Lindström informerar och svarar på frågor om följande rapporter: Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket. Regeringens

2009-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning 08.30-09.00 Industrins Finansförening IFF Charlotte Lindstedt NCC Vidar Mohammar Ericsson Carl-Axel Olsson SCA Hannes Wadell Autoliv 09.00-09.40

2009-01-15 08:30:00

Utskottsmöte 2008/09:12

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:12 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:11 bifogas. 2. Föredragning av yttrande till näringsutskottet över proposition 2008/09:67 om

2009-01-13 13:00:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Bank- och försäkringsfrågor FiU33 Föredragning och preliminärt ställningstagande TO 4. Justering av protokoll

2009-01-13 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25 Datum och tid: Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Statsbudgeten för 2009 FiU10 Beslut och justering av förslag till betänkande 2008/09:FiU10 DÅF 4. Justering av

2008-12-19

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Penningtvätt FiU5y Beslut och justering av förslag till yttrande 2008/09:FiU5y TO 4. Statsbudgeten för

2008-12-18 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Stärkta insatser för fordonsindustrin FiU19 Beslut och justering av förslag till betänkande 2008/09:FiU19

2008-12-17 08:00:00

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth informerar om de EU-frågor inom utskottets ansvarsområde som kan väntas

2008-12-16 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens sessionssal OBS PLATSENFöredragningslista 1. Intern utfrågning tillsammans med näringsutskottet 2. Godkännande av föredragnigslistan 3. Anmälningar 4. Stärkta insatser

2008-12-16 08:30:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Åtgärder för förstärkt expoprtfinansiering FiU6y Beslut och justering av förslag till yttrande 2008/09:FiU6y

2008-12-11 14:00:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Åtgärder för förstärkt exportfinansiering FiU6y Beslut och justering av förslag till yttrande 2008/09:FiU6y KP 2. Intern utfrågning av Bankföreningen 3. Godkännande

2008-12-11 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:8 och 2008/09:9 bifogas 2. Företrädare för Konstnärliga och Litterära Konstutövares Samarbetsorganisation

2008-12-11 08:45:00

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Penningtvätt FiU6y Föredragning och preliminärt ställningstagande KP 4. Övriga frågor Bilagor FiU6y

2008-12-10 08:45:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar Riksbanksfullmäktiges presidium, Johan Gernandt och Leif Pagrotsky Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez-Svankvist och Tord Strannefors

2008-12-09 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Offentlig utfrågning Den kyrkoantikvariska ersättningen Program bifogas Kulturutskottets yttrande 1998/99:KrU3y Staten och trossamfunden kulturminnena, m.m. bifogas

2008-12-04 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Interna utfrågningar Professor Lars Calmfors Jens Lundsgaard, OECD Professor John Hassler 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Anmälningar 4. UO 2 Samhällsekonomi

2008-12-04 09:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Kulturutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ9-54 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Justering av protokoll Protokoll 2008/09:7 bifogas 2. Överlämnande till trafikutskottet av motion 2008/09:Kr263 s om Strömsholms kanal PM bifogas

2008-12-02 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista Finansutskottet 2008/09:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Beslut och justering av förslag till betänkande 2008/09:FiU3

2008-12-02 11:00:00