Dokument & lagar (402 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:27 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-03-07 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Kerstin af Jochnick 2. Nästa sammanträde Tisdag 12 mars kl.11:00 Bilagor 1. Tidigare

2013-03-07 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:30 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-03-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet G 9 Beredning Föredragande: KH 3. Näringsdepartementets hantering av en begäran

2013-03-07 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmötet den 11 mars 2013 2. Justering

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:29 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Offentlig förvaltning KU19 Beredning Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Mottagande av motioner från civilutskottet Motionerna 2012/13:C210, 2012/13:C423 Beslut 3. Bank-försäkrings- och kreditupplysningsfrågor FiU22 Motioner Beredning

2013-03-05 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:29 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av två protokoll 2. Anmälningar 3. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth M till Skåne landshövding Margareta Pålsson G 16 Beredning Föredragande: MM

2013-03-05 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-02-21 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Svante Öberg, fd förste vice riksbankschef Heidi Elmér, chefsekonom på Skandia 2. Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och

2013-02-21 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-02-21 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:18 2. Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar TU9 Justering Skr. 2012/12:50 och motion Föredragande: AB 3. Trafiksäkerhet

2013-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2013-02-21 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:13 av den 14 februari 2013 bifogas 2. Spelfrågor KrU3 Beredning och preliminär ställning Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria

2013-02-21 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:28 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-02-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Beredning KOM2012 373 Föredragande: TL 4. Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen

2013-02-21 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:28 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-02-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth M till Skånes landshövding Margareta Pålsson G 16 Beredning Föredragande: MM

2013-02-21 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:27 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Upphovsrätt och handlingsoffentlighet KU11 Justering Skr. 2012/13:54 Föredragande: KÖ 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 4. Förslag 5. Se särskild

2013-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om utredningen av Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning SOU 2013:9 Professor och utredare Harry Flam 2. Anmälningar 3. En plan för en djupgående och

2013-02-19 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:27 Tisdag 2013-02-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:27 Datum och tid: 2013-02-19 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens hantering av frågor kring sekretess och meddelarfrihet i ett ärende om administrativt samarbete på skatteområdet inom EU G19 Beredning Föredragande:

2013-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Torsdag 2013-02-14 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-02-14 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om aktuella EU-frågor Statssekreterare, Johanna Lybeck Lilja 2. Anmälningar 3. Fördrag om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen

2013-02-14 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:18 Torsdag 2013-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18 Datum och tid: 2013-02-14 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:17 2. Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar TU9 Beredning II Skr. 2012/12:50 och motion Föredragande: AB 3. EU-förslag

2013-02-14 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2013-02-14 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:12 av den 31 januari 2013 bifogas 2. Fråga om överlämnade av motionsyrkande Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2012/13:Kr4 SD yrkande

2013-02-14 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:26 Torsdag 2013-02-14 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-02-14 08:30 Plats: RÖ 7-08 1. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Justering Prop. 2012/13:39 och motioner Föredragande: TL 2. Europeiska politiska

2013-02-14 08:30:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:26 Torsdag 2013-02-14 kl. 08:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26 Datum och tid: 2013-02-14 08:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer G 10 Beredning Föredragande: LW 4. Utrikesministerns agerande i

2013-02-14 08:30:00

Utskottsmöte 2012/13:17 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:17 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Sjöfartsforum Anna Hammargren SjöfartsforumKlas Brännström Chalmers sjöfarts och marin teknikHenrik Källsson ThunbolagetErik Froste Södertälje HamnAnders Boman Wallenius

2013-02-12 11:00:00