Dokument & lagar (402 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:25 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Justering Prop. 2012/13:39

2013-02-12 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:25 Tisdag 2013-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-02-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om dåvarande jordbruksministerns styrning av Skogsstyrelsen G 15 Beredning Föredragande: ACB 4. Regeringens och Utrikesdepartementets

2013-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16 Datum och tid: 2013-01-31 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:15 2. Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad TU8 Justering KOM2012 698 Föredragande: LK 3. Ändring i fartygssäkerhetslagen

2013-01-31 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-01-31 10:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om aktuella EU-frågor samt om Finansdepartementets prognos från december kl. 10.00-11.00 Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. EU- förslag om inrättande av ett

2013-01-31 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2013-01-31 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12 Datum och tid: 2013-01-31 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:11 av den 22 januari 2013 bifogas 2. Information Företrädare för SMoK Sveriges Musik- och Kulturskoleråd ordförande Inger Carlonberg och

2013-01-31 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-01-31 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-01-31 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Fortsatt beredning

2013-01-31 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:24 Torsdag 2013-01-31 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24 Datum och tid: 2013-01-31 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Regeringens tillsättande av insynsråd G 17 Föredragande: MM Beredning 4. Näringsdepartementets hantering av frågan om införande

2013-01-31 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Fortsatt beredning

2013-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Livförsäkringsutredningen Tord Gransbo, utredare 2. Anmälningar 3. Offentlig upphandling FiU32 Justering Motioner Föredragande: EJ 4. Fördrag om stabilitet,

2013-01-29 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:23 Tisdag 2013-01-29 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23 Datum och tid: 2013-01-29 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av två protokoll 2. Anmälningar 3. Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention G 18 Beredning Föredragande: KH

2013-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-01-24 kl. 09:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-01-24 09:30 Plats: Förstakammarsalen 1. Riksdagens mål- och resultatstyrning: vilka mål, vilka resultat Seminarium i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och gemensamt med KU, KrU, UbU, MjU, NU. Medverkande

2013-01-24 09:30:00

Utskottsmöte 2012/13:22 Torsdag 2013-01-24 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-01-24 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fördraget om stabilitet, samordning och styrning över ekonomiska och monetära unionen KU4y Fortsatt beredning Prop. 2012/13:39

2013-01-24 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:22 Torsdag 2013-01-24 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:22 Datum och tid: 2013-01-24 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien ärende 4 Beredning Föredragande: JJ

2013-01-24 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:15 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2012/13:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15 Datum och tid: 2013-01-22 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Motormännens Riksförbund och Volvo Personbilar Sverige AB VD Maria Spetz och informationschef Jon Stenbeck från Motormännens Riksförbund samt Kalle Runnberg och

2013-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:21 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-01-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Företrädare för Justitiedepartementet kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4.

2013-01-22 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:21 Tisdag 2013-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:21 Datum och tid: 2013-01-22 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer ärende 10 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens agerande i

2013-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2013-01-22 kl. 10:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2013-01-22 10:30 Plats: RÖ 7-35 1. Val av vice ordförande 2. Justering av protokoll Protokoll 2012/13:10 av den 6 december 2012 bifogas 3. Information om EU-frågor Kulturråd Tomas Lindman, svenska representationen

2013-01-22 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-01-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-01-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Tidigareläggning av valet till Europaparlamentet 2014 Information Statssekreterare Oscar Wåglund-Söderström m.fl. vid Statsrådsberedningen kommer kl. 09.00 2. Justering

2013-01-17 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:20 Torsdag 2013-01-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20 Datum och tid: 2013-01-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning KU10 Justering Föredragande: PN, ACB, HH, KÖ, KD,

2013-01-17 09:00:00

Utskottsmöte 2012/13:19 Tisdag 2013-01-15 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19 Datum och tid: 2013-01-15 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Justering Redogörelse 2012/13:JO1 Föredragande: ACB 5. Frågeinstituten

2013-01-15 11:00:00